Luk alle
Åben alle

Prognosen fremlægger hovedresultater for hele Middelfart Kommune, udvalgte aldersklasser, skoledistrikter og basisområder for den 12-årige prognoseperiode.

Befolkningstallet forventes at stige fra 38.854 personer i 2020 (1. januar) til 41.388 personer i 2032. Det er en stigning på 6,6 % for hele perioden. Det svarer til en gennemsnitlig stigning på 210 personer om året, hvilket er 35 personer flere årligt end i sidste års prognose.

Befolkningens alderssammensætning bliver stadigt ældre. I 2020 udgør de over 65-årige 23,2 % af befolkningen. Dette tal stiger til 27,2 % i 2032. Andelen af unge mellem 0-16 år vil i samme periode holde sig uændret på nær 0,1 %. Samtidig vil andelen af erhvervsaktive (17-64 år) falde fra 57,8 % til 53,8 % i relativ andel af befolkningen.

Ønsker du at se andre delresultater i befolkningsprognosen eller at få tilsendt hele befolkningsprognosen, kan du henvende dig til Staben via sikker post: