Luk alle
Åben alle

Befolkningsprognosen fremlægger hovedresultater for hele Middelfart Kommune, udvalgte aldersklasser, skoledistrikter og basisområder for en 12-årig prognose.

Befolkningsprognosen er baseret på en række antagelser og forudsætninger om forskellige forhold til fremtiden. Bl.a. indgår fødsler, dødsfald, flytninger internt i kommunen, mellem Middelfart og andre kommuner samt ind- og udvandring. Ligeledes indgår der forudsætninger om tilflytning til nyt boligbyggeri.

Befolkningstallet forventes at stige fra 39.116 personer i 2021 til 42.277 i 2033. Det er en stigning på 8,1% for hele perioden. Faktuelt drejer det sig om gennemsnitligt 263 personer om året, hvilket er 43 personer flere end i sidste års prognose.

Boligbyggeriets gennemsnitlige tal på 208 boliger er 57 flere boliger om året.

Befolkningens alderssammensætning bliver stadigt ældre. 28% af befolkningen er over 65 år i 2033 mod 23,6% i år. Andelen af de erhvervsaktive falder fra 57,6% i år til 53,3% i 2033.

Ønsker du at se andre delresultater i befolkningsprognosen eller at få tilsendt hele befolkningsprognosen, kan du henvende dig til Staben via sikker post: