Direktion

Kommunaldirektør 
Steen Vinderslev
steen.vinderslev@middelfart.dk  
Tlf. 8888 5050
Mobil: 6020 5050

Børn- og Ungedirektør
Charlotte Houlberg
Charlotte.Houlberg@middelfart.dk
Tlf.: 8888 5200

Teknik- og Miljødirektør
Thorbjørn Sørensen
thorbjorn.sorensen@middelfart.dk
Tlf. 8888 4800
Mobil: 2120 4801

Social- og Sundhedsdirektør
Irene Ravn Rossavik
irene.ravnrossavik@middelfart.dk
Tlf. 8888 4681

 

Afdelingschefer

Kultur, Fritid og Staben, Jobcenter og Økonomi

Kultur- og Stabschef
Steen Møller
steen.moller@middelfart.dk
Tlf. 8888 5015

Arbejdsmarkedschef
Jeanette Johansen
jeanette.johansen2@middelfart.dk 
Tlf. 8888 5190

Økonomichef
Eva Iversen
eva.iversen@middelfart.dk
Tlf. 8888 5030

Børn og Familie

Dagtilbudschef
Annette Friis Andersen
annette.friis@middelfart.dk 
Tlf. 2366 9028

Skolechef
Grete Berggren
grete.berggren@middelfart.dk
Tlf. 8888 5325

Familie og Forebyggelseschef
Jørn Nielsen
jorn.nielsen@middelfart.dk
Tlf. 8888 5310

Teknik og Miljø

Natur- og miljøchef
Hanne Laursen
hanne.laursen@middelfart.dk
Tlf. 8888 4831

Plan- og byggechef
Karin Niemann-Christensen
karin.niemann-christensen@middelfart.dk 
Tlf. 2326 5883

Trafik- og vejchef
Uffe Høybye
uffe.hoybye@middelfart.dk
Tlf. 8888 4890

Social og Sundhed

Senior- og sundhedschef 
Vicky Kim Andersen
vicky.kimandersen@middelfart.dk 
Tlf. 2364 0212

Social- og velfærdschef
Henrik Mott Frandsen
henrik.mott.frandsen@middelfart.dk
Tlf. 6020 5007