Luk alle
Åben alle

Nyt fra Indfødsretskontoret (11-01-2023)
På grund af folketingsvalget, som blev afholdt den 1. november 2022, kunne det lovforslag om indfødsrets meddelelse, som skulle have været fremsat for Folketinget i oktober 2022, ikke fremsættes som planlagt. Lovforslaget forventes i stedet fremsat den 2. februar 2023.

Hvis du har modtaget et brev, hvoraf det fremgår, at du forventes optaget på det lovforslag om indfødsrets meddelelse, som skulle have været fremsat for Folketinget i oktober 2022, kan du – hvis du fortsat opfylder betingelserne for optagelse – i stedet forvente at blive optaget på det lovforslag, som forventes fremsat den 2. februar 2023.


Ved ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven samt give håndtryk.

Efter ceremonien vil der være en lille festligholdelse på rådhuset.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du har ansøgt om dansk statsborgerskab i 2019 eller derefter, skal du deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, du er bosiddende i.

Torsdag den 4. maj 2023 kl. 16.00
Middelfart Rådhus, Byrådssalen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Tilmelding senest 4. april 2023 på sikker mail:

 

Du bedes i mailen angive:

  • Dit fulde navn
  • Cpr.nr.
  • Dit mobiltelefonnummer
  • Hvor mange gæster du ønsker at medbringe

Bemærk: Du kan ikke deltage i en grundlovsceremoni før den lov, du er optaget på, er blevet vedtaget, og loven er trådt i kraft.

Når du har tilmeldt dig ceremonien, modtager du en bekræftelse i din e-boks indenfor ca. 2 uger.

Du skal indsende en tro- og loveerklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet om eventuelle kriminelle forhold før ceremonien. Hvis erklæringen ikke er indsendt til ministeriet senest 10 hverdage før afholdelsen, vil du ikke kunne deltage i grundlovsceremonien.

Til grundlovsceremonien skal du medbringe:

Gyldig legitimation med foto. Vælg mellem en af nedenstående:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end et EU-/EØS-medlemsland eller Schweiz, og hvori der er isat en opholdssticker.
Efter grundlovsceremonien indsender Middelfart Kommune den underskrevne blanket til Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer herefter, at du er blevet dansk statsborger. Registreringen kan tage mellem 14 dage til en måned. 
Herefter kan du få udstedt et dansk pas ved hjælp fra borgerservice.

Har du spørgsmål, kan du kontakte:
Maja Føns
maja.mariafons@middelfart.dk
Tlf. 8888 5195