Luk alle
Åben alle

Har du ikke mulighed for at lade din bil op på egen grund, kan du oplade din bil på en af de offentlige ladestationer i kommunen.

Se kortet over offentlige ladestationer.

Det er ikke muligt at reservere en privat parkeringsplads på offentlig vej - heller ikke selvom det er en el- eller hybridbil.

Hvis du ikke har mulighed for at lade op på egen grund, kan du trække et kabel ud over fortovet og lade bilen op, mens den er parkeret på vejen. Gør du det, skal kablet på fortovet ligge i en kabelbakke med reflekser, så den er synlig for gående, og så personer i kørestol kan passere. Kabelbakken må ikke ligge permanent på fortovet, men skal fjernes efter hver opladning. Hvis nogen eller noget kommer til skade, f.eks. ved at falde over kablet, er det bilejerens ansvar. Undersøg om der er restriktioner på at opsætte en ladeboks på netop din bolig.

På nuværende tidspunkt kræver det ikke en tilladelse at oplade din bil, mens den er parkeret på offentlig vej.

Se hvilke krav til opsætning af ladestandere der stilles til bygningsejere i Bygningsreglementets Ladestanderbekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/181