Luk alle
Åben alle

Da langt de fleste, der kører i bil til arbejde, i dag er alene i bilen er der et stort potentiale i at køre flere sammen. Middelfart Kommune ønsker derfor at gøre det lettere og mere attraktivt at køre sammen.

I et samarbejde med FDM, der har udviklet samkørselsapp’en Ta’Med, opfordrer kommunen til at køre sammen – til og fra arbejde og uddannelse og fritidsaktiviteter. Lokalsamfundene, gymnasiet og flere offentlige og private arbejdspladser bakker op.

Der er nemlig (mindst) 3 gode grunde til at samkøre:

  1. Du kan spare klimaet for CO2 belastning
  2. Du kan spare penge
  3.  Du kan hjælpe en kollega, nabo eller andre og få en hyggelig tur

Hent Ta'Med app'en i App Store

Hent Ta'Med app'en i Google Play

Læs mere om Ta’Med og samkørsel i folderen (PDF).

Udrulningen af samkørsel i Middelfart Kommunes lokalsamfund er støttet af Erhvervsministeriets landdistrikspulje.

Middelfart Kommune har gennem nogen tid arbejdet med, hvordan man kan gøre transport på landet lettere på en miljøvenlig måde. Derfor blev projektet ”KørMed”, som en del af det internationale projekt CORA, sat i søen med formål at gøre samkørsel lettere og mere attraktivt for kommunens borgere.

KørMed blev til i et samarbejde med flere mindre lokalsamfund, en stor arbejdsplads, en gymnastikforening og en uddannelsesinstitution og med hjælp fra specialister i adfærdsdesign.

KørMed-projektet handlede i udgangspunktet om transport over korte afstande i landområderne uden for de større byer i Middelfart Kommune. Der er altså tale om nærtransport, fx til og fra arbejde, at hente og bringe børn til sport eller at komme til og fra en ungdomsuddannelse.

Første skridt i projektet har handlet om koblingen mellem de teknologiske løsninger og at påvirke folks adfærd. Derfor er der i første omgang arbejdet med at designe koncepter, der gør det let og attraktivt at køre sammen.

Projektet blev testet i 3 spor i efteråret 2019, og på baggrund af disse første erfaringer udvikledes og skaleredes samkørselsordningen nu yderligere fra 2021 med henblik på at få flere til at køre sammen.

De vigtigste erfaringer i KørMed projektet:

  • Teknologien og samkørselsapp’s er her enten allerede eller er ved at blive udviklet.
  • Det er adfærdspåvirkning, der skal knække koden for mere samkørsel.
  • Der er ret stor vilje til at ”gøre noget for miljøet og hinanden” gennem samkørsel.
  • Folk skal hjælpes/”nudges” i gang – ellers sker der ikke noget.

Den indledende udvikling og afprøvning af samkørsel gennemførtes som en del af et internationalt projekt CORA, støttet af den Europæiske Union, Den Europæiske Udviklingsfond og North Sea Region programmet.

Læs gerne mere om CORA på http://coraproject.eu/ 

Se film om Kør Med-projektet

Bemærk, der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.