Hvis du skal bruge dele af arealet på offentlige veje, fortove eller pladser, skal du som udgangspunkt have en tilladelse fra kommunen.

Der er forskellige måder at søge på, afhængigt af hvad du skal bruge arealet til.
Du kan finde vejledninger til systemet her på siden.

Luk alle
Åben alle

Ønsker du at anvende arealet ved Lillebælthalvøen, skal du sende en ansøgning til Teknik- og Miljøforvaltningen via sikker post:

Ansøgning om tilladelse skal være Teknik- og Miljøforvaltningen i hænde 2 måneder før anvendelse.

Det skal ansøgningen indeholde

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om arrangementets karakter, tidspunkt, støjniveau, tilskuer-/besøgsantal og placering af højtalere, telte, toiletter, boder mv.

Ønsker du at anvende Torvet og scenen, skal du sende en ansøgning til Teknik- og Miljøforvaltningen via sikker post:

Ansøgning om tilladelse skal være Teknik- og Miljøforvaltningen i hænde 14 dage før anvendelse.

Ønsker du at leje en stadeplads på Torvet, skal du sende en ansøgning til Teknik- og Miljøforvaltningen via sikker post:

En stadeplads kan lejes for et år ad gangen. Perioden regnes fra d. 1. januar til d. 31. december eller for enkelte torvedage.

På Torvet må der sælges forskellige ting som frugt og grønt, ost, fisk, kunsthåndværk mv. Torvedagene er onsdag og lørdag fra kl. 07.00-16.00.

Vil du vide mere?

Ønsker du yderligere information om leje af stadeplads, kan du rette henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf. 8888 5500.