Anlægsprojekter

Byggemodning af Søndermarken – etape 2

Oversigtskort over byggemodningen i Søndermarken

Byrådet har taget beslutning om igangsætning af 2. etape af Søndermarken i Nørre Aaby.

Der etableres 41 nye boliger med tilhørende boligveje, stier og stamvej.
Arbejdet har været i udbud og skal udføres af Henning Have A/S.
Arbejdet opstartes i uge 44 og løber frem til uge 18.
Arbejdet udføres i fælles entreprise med Middelfart Spildevand.

 

 

Øvrig vejarbejde