Trafik- og Vejafdelingen har flere anlægsprojekter i gang, og på udvalgte projekter er der mulighed for at læse yderligere.

Anlægsprojekter

Forlængelse af Havrevænget, Brenderup

Middelfart Byråd har på Byrådsmødet 6. december 2021 besluttet at give en anlægsbevilling til at forlænge Havrevænget til Fruerhøjvej og omlægge Egelundvej, så den føres ned på den nye vej i udstykningen.

Desuden afspærres Havrevænget ud for Havrevænget nr. 22, således at ejendommene Havrevænget nr. 22-30 får fremtidig vejbetjening fra Fruerhøjvej og den nye udstykning.

Referat for Byrådet møde den 06. december 2021 findes her (se punkt 576): https://middelfart.dk/politik/byrad/byradsmoder/?agendaFolder=2021-12-13%2011.24.42

Arbejdet har været i udbud i foråret 2022, som er vundet af entreprenøren Munck Forsyningsledninger a/s.

Arbejdet forventes at blive udført mellem uge 24 og uge 33 i 2022.

Arbejdet udføres i samarbejde med Middelfart Spildevand.

 

 

Forlængelse af Skærgårdsvej

Middelfart Byråd har på Byrådsmødet 10. januar besluttet at give en anlægsbevilling, til at forlænge Skærgårdsvej til Barmstedt Allé til brug for fremtidigt salg af erhvervsjord.

https://middelfart.dk/politik/byrad/byradsmoder/?agendaFolder=2022-03-07%2011.18.37 

Arbejdet har været i udbud i foråret 2022, som er vundet af entreprenøren Marius Pedersen A/S.

Arbejdet forventes at starte i uge 23, og varer frem til efteråret 2022.

Arbejdet udføres i samarbejde med Middelfart Spildevand.

 

Øvrig vejarbejde