Luk alle
Åben alle

Middelfart Kommune skal i henhold til Lov om offentlige veje føre et register over de offentlige veje og stier samt over de private fælles veje og stier i byzone og sommerhuszone.

Byrådet har på deres møde den 6. september 2010 vedtaget et register over kommunens veje.

Byrådets beslutning er taget med henvisning til § 8 stk. 1 og § 23 i Lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009 om offentlige veje med lovændring nr. 553 af 26. maj 2010.

Et vejregister er ikke et statisk register. Det udvikler sig hele tiden.

Middelfart Kommune har derfor valgt at vise registret for offentlige veje og stier, og registeret for private fælles veje ved hele tiden at ajourføre registrene (vej- og stistatus) og offentliggøre dem som et tema i KortInfo.

Temaet for vej- og stistatus kan ses på nedenstående link.

Se status for veje og stier i kortinfo