128.000 m2 erhvervsjord og storparceller godkendt til salg i 2021

"Salg af erhvervsjord" har været overskriften på rigtig mange punkter på byrådsmøderne i Middelfart Kommune i 2021. Både nye virksomheder og bolig-investorer har været på indkøb. Men også en række lokale virksomheder har fremtidssikret sig - blandt andre Interacoustics, der forventer at ansætte yderligere 100 ingeniører de kommende år.

 
 
 
Pressemeddelelse
13. januar 2022
 
 
 
 

128.000 m2 erhvervsjord og storparceller godkendt til salg i 2021

 
 
 
 
Interacoustics hovedkvarter.

Interacoustics er én af de lokale virksomheder, som i år har købt yderligere jord til fremtidig udvikling. Fra virksomhedens hovedsæde er der frit udsyn til den fynske motorvej. Carsten Kind peger på infrastrukturen - herunder en tredje Lillebæltsforbindelse og udbygning af motorvejen med det tredje spor - som afgørende vigtig for den fremtidige rekruttering. Foto: Claus Fisker/Middelfart Kommune

 
 
 
 

"Salg af erhvervsjord" har været overskriften på rigtig mange punkter på byrådsmøderne i Middelfart Kommune i 2021. Både nye virksomheder og bolig-investorer har været på indkøb. Men også en række lokale virksomheder har fremtidssikret sig - blandt andre Interacoustics, der forventer at ansætte yderligere 100 ingeniører de kommende år.

 
 
 
 

Byrådet i Middelfart Kommune har i 2021 godkendt et rekordstort antal jordhandler, og interessen for at investere i kommunen er massiv.

 

- 2021 var faktisk ikke mange måneder gammel, før vi havde en ret sikker fornemmelse af, at det her ville blive et rekordår. Og her midt i januar ser 2022 allerede særdeles lovende ud, konstaterer borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

 

De mange kvadratmeter, som kommunen har solgt, er både decideret erhvervsjord til virksomheder og såkaldte storparceller, som er områder til boligudvikling. Tager man et blik ned over handlerne, så er der både tale om nye virksomheder, som kommer hertil. Men der er også en lang række lokale virksomheder, som i disse år sikrer sig deres fremtidige udviklingsmuligheder ved at investere i den nødvendige jord.

 

- Begge dele er særdeles positivt. Vi bliver glade på kommunens vegne, når nye virksomheder kommer hertil. Men vi bliver mindst lige så glade - og stolte - når de lokale virksomheder understreger deres tilhørsforhold til lokalområdet ved at fremtidssikre deres aktiviteter og de lokale arbejdspladser, der følger med, siger Johannes Lundsfryd Jensen.

 

En af de lokale virksomheder, som har investeret i mere jord i 2021, er Interacoustics på Audiometer Alle, som i 2021 købte yderligere 15.000 m2 jord.

 

- Vi har den lavpraktiske udfordring, at vi er vokset ud af vores bygninger. Vi er ved at løbe tør for både kontorpladser og for parkeringsmuligheder, fortæller direktør Carsten Kind.

 

Allerede i 2015, da Interacoustic kom til Middelfart Kommune, var der en plan for fremtidige udviklingsmuligheder. Virksomheden købte dengang to grunde og opførte det karakteristiske domicil med de skæve vinkler på den ene af dem.

 

- Tanken var dengang, at vi på et tidspunkt skulle opføre en tvilling til den første bygning. Det, vi har gjort nu, er at købe endnu en grund - på den anden side af vejen. På den måde får vi skabt os lidt plads og købt os lidt tid, inden vi skal i gang med bygning to, fortæller Carsten Kind.

 

Siden Interacoustic rykkede til Middelfart, har den internationale virksomhed været på en rejse.

 

- Vi var 150 ansatte dengang, og vi er vokset hvert eneste år siden. 2-3 procent af vores omsætning ligger i Danmark - resten ligger uden for landets grænser. Men hovedparten af væksten i ansatte ligger her på hovedkontoret i Danmark, fortæller Carsten Kind.

 

Carsten Kind forventer, at virksomheden sætter spaden i jorden på de nye faciliteter i løbet af 2022.

 

Hos Middelfart Kommune er der ikke umiddelbart noget, der tyder på, at interessen for at investere i området falder i 2022.

 

- Vi er løbende i dialog med virksomheder og investorer. Rigtig mange har fået øje på den positive udvikling, kommunen er inde i - blandt andet med vores store befolkningsvækst. I byrådet har vi sammen arbejdet målrettet med en vækststrategi, der skal sikre os fundamentet for fremtidens velfærd. Den store lyst til at investere i kommunen er ét af tegnene på, at vores fælles arbejde lykkes, konstaterer Johannes Lundsfryd.

 

 
 
 

Er du interesseret i at investere i en erhvervsgrund eller storparcel til boligudvikling, kan du kontakte:

 

Jørgen Knudsen

Jordsalg

jorgen.knudsen@middelfart.dk

Telefon 2160 8413

 

Willy Feddersen

Kommunaldirektør

willy.feddersen@middelfart.dk

Tlf: 2128 4670

 

Du kan læse mere på www.middelfart.dk/erhvervjord

 
 
 
 
Kontaktinformation

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, 2528 4142

 
 
 
 
    
 
 
 
 

I Middelfart Kommune forbinder vi tingene. Vi forbinder historie og fremtid i udviklingen af Danmarks vækstcentrum. Vi forbinder væksten med en bæredygtig omstilling. Vi forbinder mennesker, der er forskellige, i stærke fællesskaber. Og vi forbinder helt bogstaveligt Danmark, øst og vest. Broerne til alting begynder her.