Bæredygtigt skovkvarter i Middelfart skal sætte standard for fremtidens boligkvarterer

På det, der lige nu er en bar mark sydøst for Middelfart, skal fremtidens boligkvarter bygges. Med projektet 'Naturbyen' har Middelfart Kommune i samarbejde med arkitektformaet EFFEKT udviklet en vision for et nyt boligkvarter. Projektet bliver det næste halve år udstillet på verdens største arkitekturudstilling, Den Internationale Arkitekturbiennale i Venedig. 

 
 
 
Pressemeddelelse
11. maj 2021
 
 
 
 

Bæredygtigt skovkvarter i Middelfart skal sætte standard for fremtidens boligkvarterer

 
 
 
 
mid-skovhaven-005.jpg
 
 
 
 

På det, der lige nu er en bar mark sydøst for Middelfart, skal fremtidens boligkvarter bygges. Med projektet 'Naturbyen' har Middelfart Kommune i samarbejde med arkitektformaet EFFEKT udviklet en vision for et nyt boligkvarter. Projektet bliver det næste halve år udstillet på verdens største arkitekturudstilling, Den Internationale Arkitekturbiennale i Venedig. 

 
 
 
 

Naturbyen skal være et internationalt demonstrationsprojekt for hvordan bæredygtig boligudvikling kan kombineres med skovrejsning, øget biodiversitet og cirkulær ressourcetænkning i det helt nye bynære kvarter.

 

Projektet er så nyskabende, at det fra maj til november bliver udstillet på den Internationale Arkitekturbiennale i Venedig, som er verdens største arkitekturbegivenhed og finder sted hvert andet år. Her vil tusindvis af gæster blive præsenteret for visionen om Naturbyen. 

 

- Middelfart Kommune skal fortsat være blandt de mest progressive og nytænkende kommuner, når det kommer til at finde konkrete løsninger for at mindske vores aftryk på klimaet. Med Naturbyen hæver vi barren for fremtidens boligkvarterer, og styrker kompetencerne indenfor bæredygtigt byggeri og byplanlægning, så vi kan reducere CO2-udledningen og være en inspirator for byggerier både nationalt og internationalt, siger borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen.

 

Fællesskab, miljø og biodiversitet kommer i højsædet når de cirka 220 nye boliger beliggende i et nyplantet skovområde skal tilbyde et alternativ til de traditionelle boligtilbud i parcelhuskvarterer og rækkehusbebyggelser.

 

Udviklingsprojektet er et led i Middelfart Kommunens strategi om at være førende på klima- og miljøområdet, men skal også understøtte Middelfart Kommunes bosætningstilbud. Et projekt som dette vil være med til at diversificere boligtilbuddene i kommunen og tiltrække de borgere, der ønsker at komme tættere på naturen men som samtid ønsker et stærkt lokalt fællesskab.

 

Landskabet først

Når skoven, der skal omkranse områdets boliger, er vokset til, vil de kommende beboere i Naturbyen have skoven som nabo - en skov, der er baseret på planter, som med fokus på spiselige afgrøder som f.eks. frugt, nødder, rodfrugter, svampe, mv. vil gøre direkte og indirekte gavn for mennesker. 

 

Modsat traditionelle udviklingsprojekter, hvor landskabet anlægges efter husene, skal Naturbyen etableres i et nyanlagt skovområde, hvor udviklingen henimod egentlig skov er godt i gang. Dette skal ske gennem en forceret skovudvikling, som ved at lade en række forskellige beplantninger presse hinanden opad i kamp om solens stråler, sikrer en hurtigere voksende skov.

 

Hvor CO2-neutralt byggeri anses som værende "best practice" idag, går Naturbyen et skridt videre og bliver CO2-negativ. Det vil sige, at i stedet for blot at begrænse udledningen, bidrager CO2-negativt byggeri aktivt til at reducere CO2-udledningerne forbundet med opførelse. Dette kan kun opnås som en kombination af CO2-lagring gennem skovrejsning, CO2-lagring i materialer (træ og biomasse) samt gennem de energifælleskaber, der etableres på tværs af boligklyngerne, som distribuerer produktionen mellem boligerne.

 

Gode rammer for fællesskab

I Naturbyen arrangeres boligerne dog i klynger af 15-25 huse omkring et fælles gårdrum. Hver enkelt bolig har direkte adgang til mindre, private terrasser - en beliggende mod det fælles gårdrum og en mod skovområdet. Landskabet og rummene mellem husene deles mellem beboerne og er udlagt til fællesarealer tiltænkt rekreative formal. Det fælles skovareal etableres på den jord, som ellers typisk ville henligge som græsplæner og parcelhushaver. Ved at reducere størrelsen på de private haver kommer beboerne både hinanden mere ved, og muligheden for at opdyrke en fælles skov omkring boligerne opstår.

 

Middelfart Kommune har påbegyndt dialog med mulige udviklere og interessenter omkring projektet.

 

Samtidig udstilles projektet fra maj til november som en del af EFFEKT's bidrag til den internationale arkitekturbiennale i Venedig. Udstillingen indeholder blandt andet 2.000 levende træer som efter udstillingen plantes ud på marken i Middelfart.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, 2528 4142

 
 
 
 
    
 
 
 
 

I Middelfart Kommune forbinder vi tingene. Vi forbinder historie og fremtid i udviklingen af Danmarks vækstcentrum. Vi forbinder væksten med en bæredygtig omstilling. Vi forbinder mennesker, der er forskellige, i stærke fællesskaber. Og vi forbinder helt bogstaveligt Danmark, øst og vest. Broerne til alting begynder her.