Budget 2022: Vækst og tilflytning giver rum til løft af velfærden

Et bredt flertal i Middelfart Kommunes byråd har indgået budgetaftale for 2022. Budgettet bygger på øgede indtægter fra tilflyttere, og giver blandt andet et markant økonomisk løft til det specialiserede socialområde og et fortsat fokus på tiltrækning af tilflyttere og virksomheder.

 
 
 
Pressemeddelelse
10. september 2021
 
 
 
 

Budget 2022: Vækst og tilflytning giver rum til løft af velfærden

 
 
 
 
Budgetvedtagelse.jpg
 
 
 
 

Et bredt flertal i Middelfart Kommunes byråd har indgået budgetaftale for 2022. Budgettet bygger på øgede indtægter fra tilflyttere, og giver blandt andet et markant økonomisk løft til det specialiserede socialområde og et fortsat fokus på tiltrækning af tilflyttere og virksomheder.

 
 
 
 

- Vi har lagt et budget med fokus på kernevelfærd. Det er blandt andet muliggjort af den vækst, vi oplever i tilflytning og i erhvervsliv. Det er udtryk for, at vores vækststrategi virker og giver større indtægter, som kan investeres i velfærd og yderligere vækst. Derfor har vi også valgt at fastholde den positive udvikling, siger borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen.

 

Forligskredsen bag budgettet består af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

 

67 mio. kr. til velfærdsområderne er den store overskrift for Middelfart Kommunes 2022-budget. Det dækker blandt andet over et samlet økonomisk løft af det specialiserede socialområde for børn og voksne med i alt 32,8 mio. kr.

 

Ud over det specialiserede socialområde er der blandt andet prioriteret midler til at styrke folkeskolernes arbejde med mål og pejlemærker i Fra Middelfartbarn til Verdensborger, og til at fastholde Skrillingeskolens nuværende budget.

 

Den ambitiøse skolerenoveringsplan for i alt 321 mio. kr. fortsættes, hvor Vestre Skole, Lillebæltsskolen, Øster Skole og Fjelsted Harndrup Skole står for tur.

 

Ældreområdet får tilført 5,4 mio. kr. til at fastholde serviceniveauet på grund af flere ældre. Dertil kommer samlet 4,4 mio. kr. ekstra til flere hænder, rekruttering, fastholdelse og udvikling. 

 

På dagtilbudsområdet er der afsat 1 mio. kr. til bedre normeringer - alt i alt er dagtilbudsområdet i 2022 inklusiv midler fra staten løftet med 12,7 mio. kr. i forhold til budget 2019.

 

Forligspartierne har også afsat 0,5 mio. kr. til en puljer, som skal støtte arbejdet for flere frivillige i foreningerne. 

 

Hovedforklaringen, på at der er rum til at prioritere økonomi til velfærdsområderne, er, at strategien om at stimulere væksten til gavn for fremtidens velfærd virker. Flere tilflyttere giver både liv i lokalsamfundene og et bedre rekrutteringsgrundlag for de lokale virksomheder - og det giver flere penge til velfærden i form af skatteindtægter. I 2022 er indtægtsgrundlaget fra skatter og udligning forbedret med 61 mio. kr.

 

I alt er Middelfart Kommune i 2018, 2019 og 2020 vokset med i alt 1001 personer, og i de første 8 måneder af 2021 med yderligere 356. Samtidig er antallet af arbejdspladser steget markant de senere år, og ledigheden er lav. En analyse fra Dansk Erhverv viste i juli, at Middelfart Kommune har formået at fastholde antallet af jobs på niveau med før corona-krisen. Herudover har byrådet i frem til august 1. halvår 2021 godkendt jordhandler på i alt 56.100 m2 erhvervsjord og 22 parcelhusgrunde.

 

Ovenstående er alt sammen tydelige tegn på den positive spiral, Middelfart Kommune befinder sig i. Og som i dette forlig skaber rum til et økonomisk løft af vigtige velfærdsområder.

 

Budgetforliget kan ses på hjemmesiden.

 
 
 

Citater fra partierne:

 

Kaj Johansen (A)

Socialdemokratiet er meget tilfreds med forliget. Der er mange positive tiltag og både børn-, unge- og ældreområdet tilføres yderligere til bedre normeringer. Vi tilfører over 30 mio. kr. til det specialiserede socialområde, og der afsættes midler til at styrke foreningerne. Det er et forlig, der viser, at vi står sammen om udviklingen af hele Middelfart Kommune.

 

Regitze Tilma (V)

Vi er med fordi det er et budget, der kigger fremad og udvikler Middelfart Kommune på de fleste områder. Samtidig har der været plads til nogle af vores mærkesager på blandt andet børneområdet, trafiksikkerhed og de unge.
 

Morten Weiss-Pedersen (C)

Jeg er glad for, at det lykkede at få et økonomisk ansvarligt budget 2022 selvom det er valgår. Samtidig er det nævnt eksplicit, at fagligheden skal i fokus i folkeskolen. Set i lyset af, at folkeskolerne i Middelfart er meget gennemsnitlige. På ældreområdet er afbureaukratisering i fokus for at skaffe flere varme hænder på plejehjemmene og i ældreplejen.
 

Steffen Daugaard (O)
I Dansk Folkeparti vægter vi god sagsbehandling og retfærdig behandling af borgerne højt. Derfor er det positivt, at der nu afsættes penge til at ansætte en borgerrådgiver, som kan være borgernes rådgiver i mødet med kommunen. Det er til gavn for både borgerne og for sagsbehandlerne.

 

Morten Thomsen (F)
Jeg er glad for, at der bliver investeret i flere medarbejdere i ældreplejen og minimumsnormeringen vil også kunne mærkes ude i vores børnehaver og vuggestuer. Samtidig hjælper vi flere sygemeldte godt videre og sikrer, at de sygemeldte møder færre forskellige sagsbehandlere.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, 2528 4142

 
 
 
 
    
 
 
 
 

I Middelfart Kommune forbinder vi tingene. Vi forbinder historie og fremtid i udviklingen af Danmarks vækstcentrum. Vi forbinder væksten med en bæredygtig omstilling. Vi forbinder mennesker, der er forskellige, i stærke fællesskaber. Og vi forbinder helt bogstaveligt Danmark, øst og vest. Broerne til alting begynder her.