Middelfart Kommune har ansat sin første borgerrådgiver

Byrådet i Middelfart Kommune har godkendt ansættelsen af sin første borgerrådgiver. Hun skal fremover hjælpe og vejlede borgerne i kontakten med kommunen. Ansættelsen sker som en forsøgsordning på to år.

 
 
 
Pressemeddelelse
8. april 2022
 
 
 
 

Middelfart Kommune har ansat sin første borgerrådgiver

 
 
 
 
Borgerrådgiver Lonnie Hansen
 
 
 
 

Byrådet i Middelfart Kommune har godkendt ansættelsen af sin første borgerrådgiver. Hun skal fremover hjælpe og vejlede borgerne i kontakten med kommunen. Ansættelsen sker som en forsøgsordning på to år.

 
 
 
 

OBS: Borgerrådgiver Lonnie Hansen er i gang med sit introprogram.

I uge 20 kommer der nærmere information om, hvad du kan få hjælp til ved kommunens borgerrådgiver sammen med åbningstider og kontaktoplysninger.

 

Fremover får borgerne i Middelfart Kommune en borgerrådgiver at trække på i kontakten med kommunen. Det bliver 40-årige Lonnie Hansen, der skal agere bindeled mellem borgere og kommune. Hun kommer med en baggrund som både socialrådgiver og bachelor i jura - og har foruden 12 års kommunal erfaring indenfor beskæftigelsesområdet taget efteruddannelse indenfor kommunikation og coaching.

 

Med ansættelsen af en borgerrådgiver ønsker byrådet at skabe øget forståelse og styrke dialogen mellem den enkelte borger og Middelfart Kommune. Samtidig skal funktionen sparre med medarbejderne i den kommunale forvaltning og bidrage til læring og forbedringer af borgerbetjeningen.

 

- Som kommune er vi hvert år i kontakt med rigtigt mange borgere, som af den ene eller anden grund har brug for kommunen. Dem skal vi hjælpe så godt vi kan, og med borgerrådgiveren får vi bedre mulighed for at støtte og vejlede, så sagerne kører optimalt. Dermed sikrer vi borgeren god vejledning, men også at vi som organisation lærer og udvikler os. Derfor er vi rigtigt glade for få så kompetent en person på posten, siger borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen.

 

Borgerrådgiveren bliver placeret på KulturØen, og får til formål at gøre håndteringen af de ofte komplekse sager lettere for borgere, brugere og virksomheder. Samtidig skal hun opsamle erfaringer fra borgernes henvendelser og sikre, at de bliver fastholdt og brugt til konstruktivt at forbedre kommunens sagsbehandling.

 

Den første borgerrådgiver i Middelfart Kommune bliver Lonnie Hansen, som glæder sig til at komme i gang med opgaverne:

 

- Det er en spændende opgave, og jeg ser frem til at kunne bygge bro mellem kommune og borger. Det er rigtigt godt, at man fremover kan få en uvildig og neutral person til at kigge på sin sag. Samtidig bliver der en ny mulighed for at samle erfaringer og arbejde sammen med forvaltningen om at optimere sagsbehandlingen, siger Lonnie Hansen.

 

Borgerrådgiveren vil arbejde uafhængigt af den øvrige forvaltning og har dermed mulighed for at gå ind i sager, hvor samarbejdet mellem kommune og borger ikke er optimalt. Rollen er beskrevet i et sæt vedtægter, som byrådet har godkendt. Borgerrådgiverfunktion etableres i første omgang som en 2-årig forsøgsperiode.

 

Lonnie Hansen tiltræder 1. maj, og funktionen som borgerrådgiver er forankret direkte under Byrådet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, 2528 4142

Borgerrådgiver Lonnie Hansen, 2243 3331

 

 
 
 
 
    
 
 
 
 

I Middelfart Kommune forbinder vi tingene. Vi forbinder historie og fremtid i udviklingen af Danmarks vækstcentrum. Vi forbinder væksten med en bæredygtig omstilling. Vi forbinder mennesker, der er forskellige, i stærke fællesskaber. Og vi forbinder helt bogstaveligt Danmark, øst og vest. Broerne til alting begynder her.