Middelfart Kommune vinder KL’s Forebyggelsespris 2021 sammen med Center for Digital Pædagogik og 25 andre kommuner

Middelfart Kommune får den flotte hæder for den bedste kommunale indsats rettet mod børns og unges trivsel og mentale sundhed i en coronatid.

 
 
 
Pressemeddelelse
11. juni 2021
 
 
 
 

Middelfart Kommune vinder KL’s Forebyggelsespris 2021 sammen med Center for Digital Pædagogik og 25 andre kommuner

 
 
 
 
Forebyggelsespris.jpg

Ungekonsulenter og UngeLiv Middelfart Kommune fejrer prisen.

 
 
 
 

Middelfart Kommune får den flotte hæder for den bedste kommunale indsats rettet mod børns og unges trivsel og mentale sundhed i en coronatid.

 
 
 
 

Mange af de børn og unge, som bruger online-rådgivningen i Cyberhus, ville gå under radaren og sidde ensomme bag computeren, hvis de ikke kunne få hjælp og støtte online.

 

- Prisen er et kæmpe skulderklap og anerkendelse til alle de medarbejdere og frivillige i både Middelfart Kommune, Center for Digital Pædagogik og de 25 andre kommuner, som har arbejdet i overhalingsbanen under corona-nedlukningen for at sikre en rådgivning, som kan nå børn og unge, siger Anni Marquard, grundlægger og daglig leder af Center for Digital Pædagogik.

 

Teamleder Lone Munk, Ungehuset, Familie og Forebyggelse supplerer:

 

- De unge ringer ikke til hinanden mere. De skriver på Messenger, Snapchat eller Instagram. Cyberhus giver de unge en ufarlig indgang til at komme i kontakt med en rådgiver via medier, de i forvejen bruger meget. Under corona-nedlukningen har det været ekstra vigtigt. Ved nedlukningen sidste forår åbnede vi hurtigt op for vores Middelfartchat alle hverdage og havde rigtig mange unge igennem. Vores hypotese var, at de unge manglede deres lærer eller klassekammeraterne, som de normalt ville dele deres tanker med og så blev vi et let sted, at gå hen, hvor de både kunne være anonyme, men også få den hjælp, som de havde brug for. Flere af de unge blev hjulpet videre til UngeLiv, som er et forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge i Middelfart Kommune.

 

Chatten på Cyberhus er bemandet af personale fra UngeLiv, som består af en psykolog, en socialrådgiver og en ungekonsulent.

 

Samskabelse der rykker

Fra KL's bedømmelsesudvalg lyder begrundelsen for tildelingen af prisen blandt andet, at det digitale rådgivningstilbud Cyberhus er en innovativ løsning, som bruger kommunale ressourcer og kompetencer på en ny måde til at skabe nærvær på afstand blandt børn og unge i sårbare positioner.

 

Rådgivningen i Cyberhus er i dag implementeret i 26 kommuner med 175 kommunale rådgivere og Center for Digital Pædagogiks 60 frivillige rådgivere. Udviklingen af brobygning mellem Cyberhus og kommunerne har de seneste fire år været støttet af Velux Fonden. Netværket mødes hver måned og supplerer og støtter hinanden.

 

- Samskabelse er en kæphest i Center for Digital Pædagogik, og Cyberhus er et eksempel på samskabelse mellem civilsamfund og det offentlige, når det er allersmukkest. Når vi i Center for Digital Pædagogik og kommunerne ryster posen sammen, vi får skabt innovation på et højt niveau. I stedet for at grave grøfter har vi fundet løsninger, som løfter børn- og ungerådgivningen i Danmark, siger Anni Marquard.

 

KL's mål med Forebyggelsesprisen er at synliggøre kommunale tiltag, der har vist en positiv effekt og er med til skabe viden og inspiration om indsatser, der er blevet implementeret med succes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Ungekonsulent Dorte Mebel, 2033 3611 eller Teamleder Lone Munk, 2018 0124

 

Leder af Center for Digital Pædagogik, Anni Marquard, 5050 2413.
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 

I Middelfart Kommune forbinder vi tingene. Vi forbinder historie og fremtid i udviklingen af Danmarks vækstcentrum. Vi forbinder væksten med en bæredygtig omstilling. Vi forbinder mennesker, der er forskellige, i stærke fællesskaber. Og vi forbinder helt bogstaveligt Danmark, øst og vest. Broerne til alting begynder her.