Nu planter vi træer i Skrillinge og Ejby

Endnu mere alsidig skov er på vej i Middelfart Kommune. Dette forår etableres de næste 8 hektar. Vi starter plantefesten 19. maj kl. 9 i Skrillinge Øst og fortsætter samme dag kl. 15 i Ejby.

 
 
 
Pressemeddelelse
16. maj 2022
 
 
 
 

Nu planter vi træer i Skrillinge og Ejby

 
 
 
 
Ejby Skole planter de første træer i 2019

Ejby 2019: Ejby Skole tyvstartede den skovrejsning, som nu for alvor skydes igang.

 
 
 
 

Endnu mere alsidig skov er på vej i Middelfart Kommune. Dette forår etableres de næste 8 hektar. Vi starter plantefesten 19. maj kl. 9 i Skrillinge Øst og fortsætter samme dag kl. 15 i Ejby.

 
 
 
 

Byrådet har vedtaget, at der skal være mere varieret skov i Middelfart Kommune. Derfor står der i kommunens klimaplan DK2020, at der skal rejses mindst 100 hektar skov de næste 5 år.

 

Siden 2020 er der rejst ca. 25 hektar ny skov i Middelfart kommune ved Hindsgavl, Kauslunde, Ejby, Nr. Aaby, Skrillinge og Kingstrup. Nu støtter RealMæglerne og Klimaskovfonden plantning af 8 hektar i år og yderligere 12 hektar planlagt næste år, og dermed er indsatsen godt på vej til at nå byrådets målsætning.

 

- Det er glædeligt, at Middelfart Kommune nu kommer nærmere målet om at mindske CO2-udslippet og skabe mere natur til gavn for alle. Skovene i Middelfart Kommune har positiv effekt på klimaet, grundvandet og biodiversiteten, og de skal samtidig skabe gode rammer for friluftsliv og rekreative oplevelser, siger Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester i Middelfart Kommune. 


Udover at plante træer iværksætter Middelfart Kommune en række andre tiltag, der kan være med til at gøre skovene mere alsidige:

• Blandinger af forskellige, hjemmehørende træ- og buskarter
• Skovbryn med buske og lave træer, der blomstrer og bærer frugter
• Plads til lysninger så andre arter end de plantede kan indvandre
• Brug af gødning og pesticider skal undlades


- Jeg glædes hver gang, vi planter et træ og genskaber natur. At det også kan ske i samarbejde med erhvervslivet, fonde og lokale kræfter, gør kun glæden endnu større. Vi ser frem til, at skoven gror op og fyldes med leg, liv og aktivitet fra både 2, 4, 6, 8- og 1000-benede, siger formand for Klima- Natur og Genbrugsudvalget i Middelfart Kommune Jacob Nielsen.


Skovene hegnes for at sikre opvækst af træerne de første år, men der kommer låger i hegnet, så besøgende kan komme helt tæt på. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Skrillinge Øst: anden etape af Folkeskoven 


I 2021 blev første etape 'Änglamarken' plantet med donation fra Kvickly. I år planter vi anden etape 'RealMægler Folkeskoven' lige ved siden af med en donation på ca. 100.000 kr. fra RealMæglerne. Den nærliggende Hyllehøjskolen deltager denne gang i fælles plantningsevent med en stor flok elever.
 

Tanja Kristensen, skoleleder, Ejby Skole:

- Hyllehøjskolen er glad for at kunne understøtte naturen i lokalsamfundet. Ved at vi deltager i plantningen af folkeskoven, får vores elever ejerskab til skoven samtidig med, at de bidrager med den grønne udvikling.

 

Preben Merrild Angelo, adm. direktør hos RealMæglerne:

- Som virksomhed er vi glade for at kunne bidrage med folkeskov til alle. Danmark har brug for flere træer. Derfor planter vi også ét træ for køber og ét træ for sælger for hver bolighandel i kæden. Sidste år blev det til mange bolighandler, og derfor står der nu også en ny folkeskov i Middelfart. RealMægler Folkeskovene er den røde tråd i vores virksomhedsfortælling, der handler om at være Danmarks grønne ejendomsmægler, og hvor klimaberegner på boligen og Grøn Bolighandel er en helt central del af vores klimaalliance med boligejerne. Vi ønsker skolebørn og voksne i byen tillykke med deres nye "frikvarter".

 

Lars Heiselberg Vang Jensen, formand, 'Growing Trees Network': 
- Vi er taknemmelige for samarbejdet med Middelfart kommune samt RealMæglerne og deres kunders donation af træer. Skrillinge Folkeskov er den tredje Folkeskov i Danmark, som sikres med træer doneret via køb og salg af boliger. I Danmark er i alt plantet 100 Folkeskove med knapt 3 millioner træer.


Program for dagen
9.00    Velkomst og taler v/ borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, RealMæglerne og Hyllehøjskolen
9.20    Fællessang
9.25    Plantevejledning v/ naturmedarbejder Rasmus Skaar
9.30    Første spadestik
9.35    Planterne er løs!

 

Der er begrænset parkeringsmulighed for pressen og inviterede i indkørslen til Assensvej 167, 5500 Middelfart. Øvrig adgang sker via stisystemet, nærmeste adresse: Hyldebærgrenen 66, 5500 Middelfart.

 
kort skrilling øst 2.png

Skrillinge Folkeskov, anden etape

 
 
 
 
 
 

2. Ejby: 'Østrevestermoseskov'

 

I forbindelse med sidste års erhvervelse af jord til byudvikling ved Nørregade i Ejby, blev der mulighed for at rejse skov på et delområde på godt 6 hektar. Området ligger helt op til og lige øst for den eksisterende Vestermoseskov. Skoven rejses med en donation på godt 400.000 kr. fra den nyoprettede Klimaskovfond. 2022 er første år fonden deler penge ud, og Middelfart Kommune er én af de heldige, der får del i udbetalingerne.

 

- Klimaskovfonden ser frem til samarbejdet med Middelfart Kommune om en skovrejsning ved Ejby. Den nye skov gavner ikke blot klimaet, den bliver også både bynær og plantet lige op ad en eksisterende skov. Dermed understøtter den det lokale friluftsliv og naturen i området, siger direktør i Klimaskovfonden, Poul Erik Lauridsen.

 

Program for dagen
15.00    Velkomst v/ udvalgsformand Jacob Nielsen samt Klimaskovfondens direktør Poul Erik Lauridsen
15.20    Plantevejledning v/ naturmedarbejder Rasmus Skaar
15.25    Første spadestik
15.25    Planterne er løs!
15.30    Forfriskninger til det arbejdende folk
 

Der er adgang via den nye P-plads ved Vestermoseskov nær Anlægsvej 25, 5592 Ejby. Parkering og adgang via P-pladsen for enden af Anlægsvej. Rød stjerne er mødestedet

 
Den kommende skov 'Østrevestermoseskov' ved Ejby.png

Den kommende skov 'Østrevestermoseskov' ved Ejby.

 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Rasmus Dalhoff Skaar, naturmedarbejder, Middelfart Kommune 
Rasmus.DalhoffSkaar@middelfart.dk, tlf. 24608402

 
 
 
 
    
 
 
 
 

I Middelfart Kommune forbinder vi tingene. Vi forbinder historie og fremtid i udviklingen af Danmarks vækstcentrum. Vi forbinder væksten med en bæredygtig omstilling. Vi forbinder mennesker, der er forskellige, i stærke fællesskaber. Og vi forbinder helt bogstaveligt Danmark, øst og vest. Broerne til alting begynder her.