Økonomiudvalget indstiller at samarbejdet med kommunaldirektøren ophører

Økonomiudvalget har i dag besluttet at indstille til byrådet, at samarbejdet med kommunaldirektør Willy Feddersen skal ophøre.

 
 
 
Pressemeddelelse
27. januar 2022
 
 
 
 

Økonomiudvalget indstiller at samarbejdet med kommunaldirektøren ophører

 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomiudvalget har i dag besluttet at indstille til byrådet, at samarbejdet med kommunaldirektør Willy Feddersen skal ophøre.

 
 
 
 

Begrundelsen er, at Økonomiudvalget ønsker en anden profil til den fremadrettede ledelse af Middelfart kommune.

 

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen udtaler:

 

- Middelfart Kommune er i stabil drift. Vi har den rigtige organisering, dygtige medarbejdere og en sund økonomi. Det har Willy Feddersen lod og del i. 

 

- Det nye byråd har vedtaget en meget ambitiøs plan for de kommende år med en række vigtige dagsordener om fortsat vækst, udvikling og kvalitet i velfærden, herunder et stærkt samarbejde med virksomheder, foreninger og borgere. 

 

- Økonomiudvalget har vurderet, at der er behov for en anden profil i spidsen for organisationen for at kunne løfte den fremadrettede opgave.

 

Det er Byrådet, der træffer den endelige beslutning i sagen.

 

Willy Feddersen er fritaget for tjeneste, indtil Byrådet har truffet beslutningen.

 

Frem til Byrådet har truffet beslutning vil Teknik- og Miljødirektør Thorbjørn Sørensen være fungerende kommunaldirektør.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, 2528 4142

 
 
 
 
    
 
 
 
 

I Middelfart Kommune forbinder vi tingene. Vi forbinder historie og fremtid i udviklingen af Danmarks vækstcentrum. Vi forbinder væksten med en bæredygtig omstilling. Vi forbinder mennesker, der er forskellige, i stærke fællesskaber. Og vi forbinder helt bogstaveligt Danmark, øst og vest. Broerne til alting begynder her.