Puljemidler fremtidssikrer idrætsfaciliteter i Middelfart Kommune

På mandagens byrådsmøde bevilgede byrådet sammenlagt knap 3,9 mio. kr. fra to puljer, der skal bidrage til moderne og bæredygtige idrætsfaciliteter i hele kommunen.

 
 
 
Pressemeddelelse
5. maj 2021
 
 
 
 

Puljemidler fremtidssikrer idrætsfaciliteter i Middelfart Kommune

 
 
 
 

På mandagens byrådsmøde bevilgede byrådet sammenlagt knap 3,9 mio. kr. fra to puljer, der skal bidrage til moderne og bæredygtige idrætsfaciliteter i hele kommunen.

 
 
 
 

En lang række idrætsforeninger og haller kan se frem til at modernisere og energioptimere deres faciliteter med økonomisk støtte fra Middelfart Kommune.

 

Byrådet nikkede nemlig mandag ja til Børn, Kultur og Fritidsudvalgets indstilling for fordeling af midler fra moderniseringspuljen og lånepuljen til energioptimering.

 

Dermed får 23 foreninger i alt næsten 2,4 mio. kr. til at modernisere deres faciliteter, og Middelfart Kommune vil samtidig yde lån for 1,5 mio. kr. til to idrætshaller og en forening, der ønsker at energioptimere deres bygninger.

 

De to puljer tilgodeser idrætsforeninger og haller fordelt over hele kommunen, og det glæder borgmester i Middelfart Kommune Johannes Lundsfryd Jensen. Johannes Lundsfryd Jensen påpeger netop, at idrætsforeningerne og hallerne gør et vigtigt stykke arbejde i lokalområderne:

 

- De yder en kæmpe indsats for at styrke trivsel, sundhed og ikke mindst fællesskabet. I byrådet bakker vi op om foreningerne og hallerne, og vi vil også sikre gode vilkår for foreningsidrætten i fremtiden. Med de to puljer understøtter vi deres arbejde med at skabe tidsvarende rammer for deres eksisterende aktiviteter og med at udvikle helt nye. Samtidig gør vi det nemmere for foreninger og haller at energirenovere deres bygninger, så de både er klimamæssigt og økonomisk bæredygtige, fortæller han.

 

Nye muligheder for at være fysisk aktiv
Mange af foreningerne har tænkt nyt, og det betyder, at borgere i Middelfart Kommune kan se frem til helt nye træningsmuligheder i deres lokalområde.

 

Blandt andet får Ejby-Hallerne og Nørre Aaby Tennisklub støtte til baner til padeltennis i deres lokalområder, mens Gelsted Gymnastik og Idrætsforening får støtte til at bygge udendørs fitness og træningsmiljø, og Foreningen MOTION i dagtimerne vil bygge en multibane i Strib.

 

Byrådet er tilfreds med den store variation inden for de projekter, der kan se frem til økonomisk støtte fra Middelfart Kommune:

 

- Det er lykkes at tilgodese både små og store initiativer. Fra udskiftning af lydisolerende materiale hos Gelsted Skytteforening til 6.000 kr. til renovering og modernisering af Kajakklubben Strømmens klubhus til 750.000 kr. Begge dele og alle initiativer derimellem bidrager til levende lokalområder, sundhed og sammenhold, forklarer Lars Vigsø, der er formand for Børn, Kultur og Fritidsudvalget.

 

Middelfart Kommune modtog i alt 26 ansøgninger om midler fra moderniseringspuljen. Byrådet har besluttet at støtte 23 projekter helt eller delvist.

 

Ved udvælgelsen er der blandt andet lagt vægt på, om moderniseringen er innovativ, om den gavner mange borgere, enten der hvor faciliteterne ligger eller via et stort potentielt opland, samt om den kan være med til at få flere til at være fysisk aktiv.

 

Oprindeligt bestod årets moderniseringspulje af 2 mio. kr., men byrådet har fremrykket midler for 364.500 kr. fra puljen for 2022 til brug i 2021. Dermed udgør årets pulje 2.364.500 kr., og næste års 1.635.500 kr.

 

Læs mere om moderniseringspuljen i Middelfart Kommune

 

Få et overblik over foreninger, der har fået tildelt midler fra moderniseringspuljen

 

Grønnere og billigere idrætsfaciliteter
Lånepuljen for energioptimering giver en hjælpende hånd til flere idrætshaller og foreninger, der ønsker at nedsætte deres energiforbrug til gavn for klimaet og for at reducere driftsomkostningerne.

 

I år støtter puljen blandt andet Lillebæltshallerne, der får støtte til eksempelvis at installere LED-lys og et anlæg til at optimere styringen af varme og ventilation. Samtidig får Strib Bådeklub midler til at udskifte døre og vinduer samt efterisolere ydermuren i klubhuset.

 

Middelfart Kommune modtog syv ansøgninger til lånepuljen for energioptimering. Alle ansøgere har helt eller delvist fået imødekommet deres ansøgning.

 

Puljen udgør 1,5 mio. kr. i 2021. Der er afsat et tilsvarende beløb til samme formål i 2022.

 

Læs mere om lånepuljen til energioptimering

 

Få et overblik over de haller og den klub, der har fået tildelt midler fra lånepuljen til energioptimering

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Borgmester
Johannes Lundsfryd Jensen, tlf.nr. 2528 4142

 

Formand for Børn, Kultur og Fritidsudvalget
Lars Vigsø, tlf.nr. 21246221

 
 
 
 
    
 
 
 
 

I Middelfart Kommune forbinder vi tingene. Vi forbinder historie og fremtid i udviklingen af Danmarks vækstcentrum. Vi forbinder væksten med en bæredygtig omstilling. Vi forbinder mennesker, der er forskellige, i stærke fællesskaber. Og vi forbinder helt bogstaveligt Danmark, øst og vest. Broerne til alting begynder her.