Resultatet af ældrerådsvalget 2021 er klar

Opgørelsen af valget til Ældrerådet er nu afsluttet, og der er fundet ni nye medlemmer af rådet. Det nye ældreråd tiltræder ved årsskiftet.

 
 
 
Pressemeddelelse
13. oktober 2021
 
 
 
 

Resultatet af ældrerådsvalget 2021 er klar

 
 
 
 

Opgørelsen af valget til Ældrerådet er nu afsluttet, og der er fundet ni nye medlemmer af rådet. Det nye ældreråd tiltræder ved årsskiftet.

 
 
 
 

De ni nye medlemmer til Middelfart Kommunes ældreråd for perioden 2022-2025 er nu fundet. De er valgt blandt 26 kandidater.

 

Valgt er:

Ole Juel Jakobsen

Hanne Lauritsen

Erik Jørgensen

Lene Glesner

Jette Aamand

Jette Erichsen

Gunner Lorentsen

Asta Pasgaard

Peter Liltorp

 

Valget til Ældrerådet blev gennemført som elektronisk valg i perioden 28. september til 12. oktober. Alle over 60 år bosiddende i Middelfart Kommune har kunnet stemme til valget.

 

Der er afgivet 3.887 stemmer svarende til en stemmeprocent på 32,1%. I alt er 12.086 stemmeberettiget i Middelfart Kommune.

 

Det nye ældreråd fungerer i perioden 2022-2025. De øvrige kandidater fungerer som suppleanter.

 

Det samlede resultat og stemmetallene for de enkelte kandidater kan findes på middelfart.dk/ældrerådsvalget2021.

 

Det er bestemt ved lov, at alle kommuner i Danmark skal have et ældreråd eller et seniorråd. Målet med ældrerådet er at øge medindflydelsen for kommunens cirka 11.800 ældre borgere gennem dialog og samarbejde.
Middelfart Kommunes Ældreråd skal høres i alle politiske beslutninger, der vedrører kommunens ældre og får typisk omkring 20-25 sager i høring om året.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Stabschef Steen Møller, 5148 1920

 
 
 
 
    
 
 
 
 

I Middelfart Kommune forbinder vi tingene. Vi forbinder historie og fremtid i udviklingen af Danmarks vækstcentrum. Vi forbinder væksten med en bæredygtig omstilling. Vi forbinder mennesker, der er forskellige, i stærke fællesskaber. Og vi forbinder helt bogstaveligt Danmark, øst og vest. Broerne til alting begynder her.