Middelfart Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af jordvarmeanlægget på ejendommen beliggende Sivkærvej 20, 5591 Gelsted, Matrikel nr. 4d, Ejerlav Lunge By, Gelsted.

Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysninger til sagen i øvrigt.

Tilladelsen meddeles med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 19.

Klagefristen udløber den 1. juni 2022

Du kan læse afgørelsen med klagevejledning under