Middelfart Kommune har fra Velas I/S modtaget anmeldelse af opførelse af maskinhus på kvægbruget på Broholmvej 6, 5563 Harndrup, matr.nr. 14a Harndrup By, Harndrup.

Ejeren af Broholmvej 6 ønsker opføre et maskinhus på 530 m2 i forlængelse af ny kvægstald. Kommunen har tidligere meddelt miljøtilladelse til opførelse af kvægstalden.

Klagefristen er den 1. juni 2022