Middelfart Kommune har fra Velas I/S modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af malkekvægsbesætning på Højsholmvej 10, 5591 Gelsted, matr.nr. 8a Håre By, Tanderup.

Ejeren af Højsholmvej 10 ønsker at opføre en ny stald med et staldareal på 1.820 m2 og etablere en støbt plads til kalvehytter på 150 m2 samt at få mulighed for at udnytte eksisterende staldareal på i alt 2.865 m2 fleksibelt og fuldt ud. Samtidigt tages en ældre stald med et staldareal på 540 m2 ud af drift og nedrives. Der etableres en åben foderlade på 200 m2.

Den ønskede ændring af ejendommens husdyrbrug kræver godkendelse efter husdyrbrugloven.

Godkendelsen vil være en tilladelse til at holde/producere så mange dyr i staldene, der i henhold til anden lovgivning (herunder primært dyrevelfærdsloven) lovligt kan produceres på ejendommens i alt 4.835 m2 staldareal.

Godkendelsen omfatter hele husdyrbruget.

Klagefrist er senest den 2. februar 2022