I forbindelse med opførelsen af 26 nye rækkehuse på Uraniavej i boligområdet ”Sommerhaven” er der etableret faskiner til nedsivning af overfladevandet fra området, for at undgå at lede for meget regnvand til den offentlige fælleskloak. Overfladevand fra køreveje, parkeringsarealer, flisebelægninger og fortov/stier nedsives, mens tagvandet fra de nye boliger udledes til fælleskloakken uden forsinkelse.

Klagefristen er senest den 1. juni 2022.