Middelfart Kommune har fra ejeren af Ørslevvej 2, 5592 Ejby, modtaget ansøgning om tilladelse til at rørlægge privat vandløb.

Ejeren af Ørslevvej 2 ønsker at rørlægge vandløb i skel mellem matr.nr. 26a Kindstrup By, Gelsted, og matr.nr. 4g og 3c Ellesø By, Ørslev, på en ca. 40 meter lang strækning.

Klagefristen er den 8. juni 2022