Middelfart Kommune meddeler tillægsgodkendelse til en udvidelse af IBF Ejby’s produktionsanlæg.

Udvidelsen består af etablering af en ny produktionshal med en ny blokstensmaskine med henblik på at øge produktionen af betonelementer. I forbindelse med udvidelsen etableres der desuden et nyt hærdekammer, blandestation med tilhørende nyt tilslagssiloanlæg med modtagesilo og transportbånd samt 3 nye pulversiloer.

Den ansøgte udvidelse kræver godkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

Klagefristen er senest den 9. februar 2022.