Resume


Middelfart Kommune har modtaget tilskud til at plante 6,2 hektar skov fra Klimaskovfonden. Skoven rejses på del af ejendommen Nørregade 140, Ejby (del af matrikel 17a Ejby By). Ejendommen blev erhvervet af Middelfart Kommune ved årsskiftet. Det område der tilplantes er udlagt som ønsket til skovrejsning i kommuneplanen. Der plantes en varieret løvskov med brede blomst- og frugtbærende skovbryn af hjemmehørende arter.

Høringsperiode


Høringsperioden er fra den 11. maj til den 7. juni 2022.

Download høringsmaterialet i PDF

Høringssvar sendes som:

Eller til Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart