Resumé


Ejeren af Ørslevvej 2 ønsker at rørlægge vandløb i skel mellem matr.nr. 26a Kindstrup By, Gelsted, og matr.nr. 4g og 3c Ellesø By, Ørslev, på en ca. 40 meter lang strækning.

Høringsperiode


Høringsperioden er fra den 11. maj til den 8. juni 2022.

Download høringsmateriale i PDF

Høringssvar sendes som:

Eller til Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart