Luk alle
Åben alle

Med mindre du aftaler andet med din rådgiver afholdes samtaler i perioden via videolink eller pr. telefon. Hold øje med din e-boks.

Alle planlagte samtaler vil blive afholdt. Hvis du er indkaldt til en personlig samtale i perioden og ikke hører andet fra din rådgiver, vil din rådgiver kontakte dig telefonisk på tidspunktet for den aftalte samtale.

Hvis du ønsker en samtale med din rådgiver, skal du kontakte pågældende telefonisk eller eller booke en samtale via Selvbook på Jobnet.dk.

Du skal være opmærksom på, at din rådgiver kan ringe fra mobilnummer eller skjult nummer.

Hvis du vil søge kontanthjælp eller uddannelseshjælp, skal du ikke møde fysisk op på rådhuset men ringe på telefon nr. 8888 5500.

Hvis du har en aftale om møde i Rehabiliteringsteamet, skal du fremmøde fysisk som planlagt.

Er du medlem af en a-kasse, skal du melde dig ledig via Jobnet på din første ledighedsdag. Får du problemer kan du ringe på tlf. 7015 2030 (Jobnet support).

Du kan søge kontanthjælp eller uddannelseshjælp via www.borger.dk eller ved at ringe på tlf. 8888 5160.

Der er fortsat åbent for aktiviteter og tilbud.

Du skal fortsætte f.eks. i din praktik eller løntilskud, og der kan påbegyndes nye virksomhedsrettede tilbud, både i private og offentlige virksomheder.

Du skal stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal være aktivt jobsøgende samt deltage i samtaler med jobcenteret og a-kassen og deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Situationen får ingen indflydelse på udbetaling af forsørgelsesydelserne, som udbetales helt som sædvanligt den sidste hverdag i måneden.

Du kan selvbooke en samtale med din rådgiver/vejleder via Jobnet.

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 8888 5160 eller via digital post.