Luk alle
Åben alle

På baggrund af Regeringens udmelding er elever i folkeskolerne, herunder SFO, hjemsendt fra og med den 15. december og skal være hjemme til og med tirsdag den 4. januar 2022.

Der er mulighed for nødpasning for elever:

  • i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller er selvstændige og ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen hjemmefra.
  • på alle klassetrin, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

Hjemsendelsen gælder ikke for elever på specialskoler og i specialklasser.
Skolerne gennemfører fjernundervisning for alle hjemsendte elever. Ved behov for nødpasning kontaktes barnets skole.

I forbindelse med genåbningen 5. januar 2022 er der opfordring til at blive testet to gange om ugen for alle elever fra og med 1. klasse, dvs. også elever, der er vaccinerede eller tidligere smittede. Elever i børnehaveklassen er undtaget fra opfordringen til screeningstest.

Kommunikation til forældre varetages af skolen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte dit barns skole.

Dagtilbud er fortsat åbent.

Ved høj lokal smitte anbefales tiltag iværksat, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling, samt der opfordres til, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.

Har du spørgsmål, kan du kontakte pædagogerne eller leder i dit barns dagtilbud.