Værestedet er ikke et behandlingssted, men et fristed hvor man kan være anonym, hvis man ønsker det.

Broen til Livet drives af brugerne og disse har i høj grad indflydelse på, hvordan hverdagen skal se ud. En gang om måneden er der brugermøde, hvor alle får mulighed for at komme med ris, ros og gode forslag til forbedringer og kommende aktiviteter.

Luk alle
Åben alle

Værestedet har åbent alle hverdage fra kl. 14.00-17.30 i det omfang, det er muligt.
Der er endvidere åbent om aftenen, når en frivillig ønsker at tage en nøglevagt.

Der vil være fællesspisning på hverdage. Dette aftales fra dag til dag.

Der er forskellige former for aktiviteter, ture ud af huset, sommertur og meget andet. Værestedet har desuden samarbejde med LVS (Landsforeningen for væresteder) og IDVI (Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt).

Værestedet - Broen til Livet
Teglværksgade 14
5500 Middelfart
Tlf. 4248 6800
Mail: broen.til.livet@gmail.com.