Småprojektspuljen er tom, og der kan ikke længere søges om tilskud.

Luk alle
Åben alle

Puljens formål

Puljen støtter mindre, almennyttige og bæredygtige projekter og tiltag i Middelfart Kommune, som er til gavn for mange borgere i lokalområdet.Hvem kan søge puljen?

Lokaludvalg, borgerforeninger, andre foreninger og lign.Hvad kan støttes?

 • Konkrete mindre anskaffelser til almennytte: Bænke, flagstænger, tidssvarende AV-udstyr til forsamlingshuse, infoskærme, skilte, hjertestartere m.m.
 • Borgermøder med en bred invitation til lokalbefolkningen (husleje, invitationer, forplejning mv.)
 • Mindre vedligeholdelsesarbejder og reparationer på samlingssteder og foreningers almennyttige faciliteter, som f.eks. badebroer, legepladser, fugletårne, forsamlingshuse, mødesteder mm.
 • Beplantning af offentlige områder
 • Juleudsmykning og anden udsmykning
 • Markedsføring af lokalområdet eller af særlige aktivitetsmuligheder for turister og tilflyttere. F.eks. foldere, skiltning, opsætning af hjemmesider.
 • Skiltning af attraktioner, aktivitetsmuligheder mv.
 • Foldere
 • Legepladsredskaber eller motionsredskaber (dog ikke som del af et større projekt)
 • Kurser, f.eks. førstehjælpskurser
 • Vedligeholdelsesredskaber til almennyttige formål
 • Mindre nye events eller arrangementer (lokale festivaler, byfester mv.)

 

Der støttes bl.a. IKKE

Tiltag/projekter, som tematisk hører under andre kommunale støtteordninger eller som allerede har modtaget tilskud fra andre kommunale støtteordninger; Transport, rejser, udflugter; Annoncer; Idrætsredskaber og -faciliteter, instrumenter, værktøj, rekvisitter, udstyr mv.; Forbrugsmaterialer til aktiviteter (stof, træ, ler, garn mv.); Abonnementer til apps og hjemmesider; Mindre køretøjer, trailere; Projekter der mangler tilladelser.

 


Støttebeløb

Tiltagene/projekter der søges om, skal ikke være større end i alt 50.000 kr. Der kan maks. uddeles 25.000 kr. per ansøger fra pulje 2024. Tilskudsstørrelser:

 • Projekter/tiltag på 2.500 – 25.000 kr. kan modtage 100 % i tilskud
 • Projekter/tiltag på 25.000 – 50.000 kr. kan maks. modtage 25.000 kr. i tilskud.
 • Projekter/tiltag under 2.500 kr. og over 50.000 kr.: Ingen tilskud, da de ikke er omfattet af puljen.

Hver ansøger kan maks. modtage 25.000 kr. fra puljen 2024 (dvs. kan modtage tilskud op til flere gange, så længe et samlet tilskudsbeløbet på 25.000 kr. ikke bliver overskredet).
Udbetalingen sker ved indsendelse af faktura og foto af projektet/tiltaget.

 


Ansøgninger bliver vurderet efter følgende kriterier

 • Projektet er almennyttigt og/eller kommer mange borgere til gavn.
 • Projektet er bæredygtigt. Under bæredygtige tiltag forstås her tiltag, som er socialt, økonomisk og miljømæssigt holdbare.
 • De samlede projektomkostninger ligger under 50.000 kr.
 • Projektet er ikke igangsat eller afsluttet på ansøgningstidspunktet og kan afsluttes inden for 1 år.
 • Projektet er afgrænset, uafhængigt af et større projekt og giver mening i sig selv.
 • Projektet kan ikke finansieres/er ikke finansieret via andre puljer fra Middelfart Kommune.
 • Priserne på udgifterne er rimelige.
 • Ansøgeren tager ansvar for drift og vedligehold af anskaffelserne/projektet.
 • Projektet har de nødvendige tilladelser

 

Sådan ansøger du

Brug ansøgningsformularen på denne hjemmeside. Du kan vedhæfte eventuelle tilbud.
Der er ingen ansøgningsfrister. Puljen kan søges løbende, så længe der er penge i puljen. Du kan forvente svar på ansøgningen inden for 15 arbejdsdage (med forbehold for ferie).

Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Ledelsessekretariatet på tlf. 8888 5500 eller via sikker post: