De lukkede dagsordenspunkter offentliggøres i sin helhed – dog kan dagsordenspunktet i et vist omfang være anonymiseret - når der ikke længere er forhold, der gør, at sagen skal være lukket.