Luk alle
Åben alle

Alle aftenskoler der har modtaget tilskud til voksenundervisning og foredrag i skal aflevere et regnskab til Fritid pr. 01.04

Regnskabsaflæggelsen skal ske i regneark, som kan rekvireres hos Fritid på tlf. 8888 5500 eller sikker mail:

Regnskabet skal ligeledes indsendes på ovenstående, sikre mail.

Sammen med regnskabsaflæggelsen, mailes særskilt regnskab og redegørelse for anvendelsen af 10% puljen sammen med en beskrivelse af de afholdte arrangementer og skønnet deltagerantal i det enkelte arrangement.

Alle udgifter skal afholdes inden for lovens rammer og skal kunne dokumenteres. Dog kan medtages indtil 20% af puljen til administration inklusive annoncering og 20% til lederløn, såfremt dokumentation ikke er mulig.