Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Middelfart Kommune støtter frivilligt socialt arbejde økonomisk med §18-midler og §79-midler.

  • §18-tilskud gives til frivillige indsatser og aktiviteter for en social udsat målgruppe. Herunder §18 Udviklingspuljen.
  • §79-midlerne gives til frivillige forebyggende aktiviteter for ældre over 65 år.
  • §18- og §79-puljen kan søges en gang årligt. Ansøgningsfristen er d. 20. oktober for tilskud til det efterfølgende kalenderår. Dog afsættes et mindre beløb i §18 Udviklingspuljen, der kan søges løbende.

 

Husk CVR-nummer og NemKonto

For at modtage tilskud fra kommunen skal jeres forening have et CVR-nummer med tilknyttet NemKonto.

Luk alle
Åben alle

Tilskud til §18 i 2023

Forening Bevilling (i kr.)
Foreningen Danske Døvblinde (FDDB) 8.000
Palliativt Frivilligt Netværk 9.000
Børns Voksenvenner Fredericia-Middelfart 7.000
Landsforeningen Autisme, Kreds Fyn 14.000
Landsforeningen Talentspejderne 15.000
DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom 12.000
FBU-Forældrelandsforeningen i Reg. Syddanm. 9.000
Parkinsonklubben i Middelfart 10.000
Kvisten 5.000
UFL Lillebælt (Unge for Ligeværd) 10.000
Familienetværket Blå Kors DK 28.000
Bhutanesiske Samfund i Middelfart 5.000
Dansk Flygtningshjælps Frivilliggrupe i Middelfart 18.000
SAND - De hjemløses Landsorganisation 6.000
Fødevarebanken 10.000
Red Barnet Middelfart Lokalforening 60.000
Folkekirkens Nødhjælp 8.000
Ældresagen 83.000
Scleroseforeningen Lokalafdeling Vestfyn 10.000
Røde Kors, Ejby 10.000
Selvhælp Fredericia-Middelfart 20.900
Fit For Kids 20.000
Familienet Danmark 38.430
Skovbakkens Venner 27.000
Foreningen Den Boligsociale Fond (ung til ung) 5.000
Bedre Psykiatri - Middelfart 9.000
Sind Ungdom 35.560
Mentorforeningen i Middelfart Kommune 98.000
Middelfart Lokalgruppe Gigtforeningen 15.000
Kræftens Bekæmpelse Middelfart 40.000
Diabetesforeningen Middelfart 10.000
Ungdommens Røde Kors - Minilejr Fyn 10.000
MG&BK United 17.500
Mødrehjælpen 10.000
Hjernesagen Vest- og Sydfyn 15.000
Dansk Blindesamfund 12.000
Foreningen for Senhjerneskade i Middelf. Kom. 10.000
Motion i Dagtimerne 5.400
Dansk Folkehjælp - Lokal øknomisk rådgivning 47.500

 

Tilskud til §18 i 2023 - faste beløbsmodtagere

Forening Bevilling (i kr.)
Selvhjælp Fredericia-Middelfart 250.000
Frivilligcenter Middelfart 251.000
Socialkompasset (Frivilligcenter Middelfart) 40.000
Frivillig Fredag 2023 20.000
Udviklingspulje 2023 100.000

Tilskud til §79 i 2023

Forening Bevilling (i kr.)
Seniorklub 3F Vestfyn - Middelfart 20.934
Brenderup Seniorer 16.969
Gelsted Seniorklub 13.237
Middelfart Efterløns- og Pensionistklub 19.942
Middelfart Pensionistforening 10.846
Strib-Røjle Pensionistforening 11.137
Ejby Krolf 4.490
Seniorforeningen ved Skoven 991
Fjelsted-Harndrup Seniorer 11.487
Onsdagsklubben 3.790
Danske Seniorer Gelsted 3.382
3F Seniorklubben i Ejby 19.009
Busudvalget for busserne i Område Øst 9.796
Tirsdagsklubben 3.674
Middelfart Hyggepentanqueklub 1.808
Rudbækshøjs Venner 7.289
Tvillingegården 20.000
Asperup Kirkekasse - Gå dig glad 4.000
Strib Svømme- og Motionscenter 30.000
Asperup Kirkekasse - Strikkecaféen 4.000
Boligforeningen Lillebælt - Nørre Aaby "Huset" 4.000
Ældrerådet 19.000
Støtteforeningen for Friplejehjemmet Lillebælt 20.000

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, eller har du brug for hjælp til at udfærdige ansøgning, kan du sende en mail til: frivillig@middelfart.dk