Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Middelfart Kommune støtter frivilligt socialt arbejde økonomisk med §18-midler og §79-midler.

  • §18-tilskud gives til frivillige indsatser og aktiviteter for en social udsat målgruppe. Herunder §18 Udviklingspuljen.
  • §79-midlerne gives til frivillige forebyggende aktiviteter for ældre over 65 år.
  • §18- og §79-puljen kan søges en gang årligt. Ansøgningsfristen er d. 20. oktober for tilskud til det efterfølgende kalenderår.

Husk CVR-nummer og NemKonto

For at modtage tilskud fra kommunen skal jeres forening have et CVR-nummer med tilknyttet NemKonto.

Luk alle
Åben alle

Tilskud til §18 i 2022

Forening Bevilling (i kr.)
MIDDELFART PARKINSONKLUB 9.000
BROEN TIL LIVET (Aktivitetstilskud) 50.000
BROEN TIL LIVET (Husleje/drift) 201.400
DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS FRIVILLIGGRUPPE I MIDDELFART 20.000
SAND FYN 4.500
SCLEROSEFORENINGENS LOKALAFD. VESTFYN 9.000
TEGLGÅRDSKIRKENS BØRN OG UNGE 8.000
FORENINGEN FOR SENHJERNESKADE I MIDDELFART KOMMUNE 9.000
HELE DANMARKS FAMILIEKLUB (KFUM) 46.600
EPILIPSEFORENINGEN KREDS FYN 9.000
KRÆFTENS BEKÆMPELSE MIDDELFART 25.000
BHUTANESISKE SAMFUND I MIDDELFART 4.000
LANDSFORENINGEN AUTISME, KREDS FYN 14.000
FØDEVAREBANKEN 8.000
ÆLDRESAGEN 55.000
MENTORFORENINGEN I MIDDELFART KOMMUNE 70.000
BEDRE PSYKIATRI, LANDSFORENINGEN FOR PÅRØRENDE - LOKALAFD. MIDDELFART 8.000
KVISTEN 5.000
CENTER FOR DIGITAL PÆDAOGIK - CYBERHUS 7.500
FORENINGEN DEN BOLIGSOCIALE FOND - UngTilUng 5.000
FIT FOR KIDS 20.000
DANSK FLYGTNINGEHJÆLP UNGDOM (DFUNK) 8.000
HJERNESAGEN 15.000
SKOVBAKKENS VENNER 20.000
SIND UNGDOM MIDDELFART 18.000
UFL LILLEBÆLT 9.000
SELVHJÆLP FREDERIICA-MIDDELFART 35.000
OFFERRÅDGIVNINGEN FYN 7.000
MG&BK United 15.000
Dansk Blindesamfund Fyn 4.000
DANSK FOLKEHJÆLP 47.500

 

Tilskud til §79 - Medlemstilskud i 2022

Forening Bevilling (i kr.)
STRIKKECAFEEN, ASPERUP 1.939
EJBY KROLF 4.620
MIDDELFART PENSIONISTFORENING 11.577
FJELSTED/HARNDRUP SENIORER 11.349
MIDDELFART EFTERLØNS- OG PENSIONISTKLUB 20.702
MOLF 11.463
3F-SENIORKLUB EJBY 17.794
HYGGEPETANQUEKLUBBEN 1.768
ONSDAGSKLUBBEN 3.707
STRIB-RØJLE PENSIONISTFORENING 11.463
GELSTED SENIORKLUB 12.148
STØTTEFORENINGEN FOR FRIPLEJEHJEMMET LILLEBÆLT Afslag
BRENDERUP SENIORER 14.486
STØTTEFORENINGEN FOR EJBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE ARKIV 5.817
BUSUDVALGET FOR BUSSERNE I OMRÅDE ØST 7.357
MOTION OG MOTORIK 4.677
STRIB BADMINTON OG GYMNASTIK 3.365
RUDBÆKSHØJS VENNER 7.015
MOTION I DAGTIMERNE 12.205
TIRSDAGSKLUBBEN 3.536

 

Tilskud til §79 - Aktivitetstilskud i 2022

Forening Bevilling (i kr.)
LILLEBÆLT SPORT OG KULTUR 35.000
SENIORKLUBBEN HK VESTFYN 8.000
ONSDAGSKLUBBEN 4.000
STØTTEFORENINGEN FOR FRIPLEJEHJEMMET LILLEBÆLT 20.000
MOTION I DAGTIMERNE 5.400
BÅRING MOTIONSCAFE 4.000
GÅ DIG GLAD/FRIVILLIGGRUPPE (ASPERUP KIRKE) 5.000
BUSUDVALGET FOR BUSSERNE I OMRÅDE ØST 6.000
GELSTED PENSIONISTFORENING 3.000

Spørgsmål

Har du spørgsmål, eller har du brug for hjælp til at udfærdige ansøgning, kan du sende en mail til: frivillig@middelfart.dk