Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Middelfart Kommune støtter frivilligt socialt arbejde økonomisk med §18-midler og §79-midler.

  • §18-tilskud gives til frivillige indsatser og aktiviteter for en social udsat målgruppe. Herunder §18 Udviklingspuljen.
  • §79-midlerne gives til frivillige forebyggende aktiviteter for ældre over 65 år.
  • §18- og §79-puljen kan søges en gang årligt. Ansøgningsfristen er d. 20. oktober for tilskud til det efterfølgende kalenderår. Dog afsættes et mindre beløb i §18 Udviklingspuljen, der kan søges løbende.

 

Husk CVR-nummer og NemKonto

For at modtage tilskud fra kommunen skal jeres forening have et CVR-nummer med tilknyttet NemKonto.

Luk alle
Åben alle

Tilskud til §18 i 2024

Forening Bevilling (i kr.)
Motion i dagtimerne (huskeholdet) 5.400
SANDfyn 6.000
Landsforeningen Talentspejderne 24.000
SIND Ungdom Middelfart 28.260
Parkinsonklubben 10.000
Autismeforeningen, Kreds Fyn 17.652
FBU Forældrelandsforeningen Region Syddanmark 10.000
Red Barnet Middelfart Lokalforening 100.000
UFL - Lillebælt 12.800
Dansk Handicap Forbund Lillebælt afd. 16.200
DRC / Dansk Flygtningshjælps Frivilliggruppe i Md. 79.500
Scleroseforeningen, Afd. Vestfyn 15.250
Bedre Psykiatri Middelfart 13.000
Hjernesagen Fyn og øer 15.000
Fødevarebanken 10.000
Børns Vilkår 5.000
Dansk Folkehjælp 47.500
Offerrådgivningen Fyn 10.000
Røde Kors Ejby Familienetværket 10.000
Mødrehjælpen Middelfart Lokalforening 10.000
Læsehunde - Fonden for Socialt Ansvar 10.000
Bhutanesiske Samfund i Middelfart 10.000
Røde Kors Middelfart afdeling 10.000
Børns Voksenvenner Fredericia-Middelfart 7.000
Palliativt Frivilligt Netværk (Fyn og øerne) 12.000
Selvhjælp Fredericia-Middelfart 24.450
Familienetværket i Teglgårdsparken - Blå Kors 30.000
FamilieNet Danmark 44.500
Foreningen Den Boligsociale Fond (UngTilUng) 5.000
Kvisten 5.000
Ældre Sagen 110.000
Folkekirkens Nødhjælp 8.000
Ungdommens Røde Kors 10.000
DFUNK - Dansk Flygtningshjælps Ungdom 16.550
Middelfart Lokalgruppe - Lokgr. under Gigtforeningen 12.000
Center for Digital Pædagogik - Cyberhus (KFUM Sociale Arbejde) 5.000
MG&BK 25.000
Mentorforeningen i Middelfart Kommune 99.000
FitForKids 35.000
Hjerteforeningen Middelfart 10.000
Kræftens Bekæmpelse - Middelfart Lokalforening 32.000
Foreningen FAR 5.000
Diabetesforeningen Middelfart 12.000
Foreningen Danske Døvblinde 6.000
Hjerneskadeforeningen Fyn 14.000
Dansk Blindesamfund Fyn 21.000
Foreningen for senhjerneskadede i Middelfart Kommune (senhjerneskadeforeningen) 10.000

 


§79-pulje til rådighed

Kr.
§79 pulje til rådighed 443.168
Aktivitetsråd plejehjem og dagcenter (8 x 27.500 kr.) 220.000
Andel til medlemstilskud (40%) 177.267
Andel til aktivitetstilskud 45.901

 

§79 medlemstilskud

Forening Bevilling (i kr.)
Hyggepetanqueklubben 2.020
Middelfart Efterløns- og Pensionistklub 19.857
Seniorklub 3F Vestfyn - Middelfart 16.740
Middelfart Pensionistforening 11.775
Tirsdagsklubben 2.424
Ejby Krolfklub 4.445
Seniorforeningen ved skoven 808
Danske Seniorer Gelsted 5.598
Fjelsted/Harndrup Seniorer 12.353
Gelsted Seniorklub 12.006
3F Seniorklubben i Ejby 19.049
Faglige seniorer Middelfart 17.317
Middelfart og Oplands Lokalhistoriske Forening 12.064
Brenderup Seniorer 18.702
Støtteforeningen for bussen i Område Øst 10.275
Støtteforeningen Rudbækshøjs Venner 5.541
Strib-Røjle Pensionistforening 9.293

 

§79 aktivitetstilskud

Forening Bevilling (i kr.)
Onsdagsklubben 5.900
Strib Svømme- og Motionscenter 25.000
Støtteforening for Friplejehjemmet Lillebælt 15.000

Spørgsmål

Har du spørgsmål, eller har du brug for hjælp til at udfærdige ansøgning, kan du sende en mail til: frivillig@middelfart.dk