Luk alle
Åben alle

Det er jobcentret, der vurderer og beslutter, om du kan få revalidering.

Kontakt Job-og Vækstcenter Middelfart, hvis du gerne vil høre mere om dine muligheder.

Kontakt Job-og Vækstcenter Middelfart

Målet med en revalidering er at kvalificere dig til et job, du bedre kan klare end dit forrige/nuværende, så du kan forsørge dig selv og din familie. Det kan enten være på din nuværende arbejdsplads eller et andet sted.

Kan du komme i arbejde via andre støtteordninger (for eksempel uddannelse på almindelig SU eller virksomhedspraktik) kan du ikke få tilbudt en revalidering.

Hvad og hvor meget kan du klare? – forrevalidering

For at kunne afklare disse spørgsmål skal du ofte igennem en forrevalidering. Personer, som er i målgruppen for revalidering, men som har behov for et afklarende forløb til at fastlægge det beskæftigelsesmæssige sigte, kan som forrevalidering få tilbud med et beskæftigelsesmodnende eller afklarende formål, inden den egentlige revalidering iværksættes. Forrevalidering kan bestå af tilbud om virksomhedspraktik, løntilskud samt vejledning og opkvalificering.

Økonomi under forrevalideringen

Under en forrevalidering får du udbetalt samme ydelse som umiddelbart før forrevalideringen. Det kan fx være kontanthjælp, sygedagpenge eller løn under sygdom.

Uddannelse, omskoling eller virksomhedspraktik

En revalidering vil typisk være uddannelse, optræning eller omskoling. Men det kan også være virksomhedspraktik hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.

Virksomhedspraktik tilbydes normalt, hvis du har erhvervserfaring og består af faglig uddannelse, arbejdsoptræning, tillæring, oplæring eller omskoling.

Under praktikken får du revalideringsydelse eller i særlige tilfælde den overenskomstmæssige løn.

Revalidering som ansat

Revalidering kan også foregå via ansættelse hos en privat eller offentlig arbejdsgiver – såkaldt virksomhedsrevalidering.

Ordningen bruges normalt, hvis du har meget erhvervserfaring. Denne revalidering kan bestå i en egentlig faglig uddannelse, arbejdsoptræning, tillæring, oplæring eller omskoling.

Under forløbet får du udbetalt et beløb, der svarer til revalideringsydelsen eller i særlige tilfælde den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle område.

Hvor meget kan jeg få i revalideringsydelse?

Revalideringsydelse svarer som udgangspunkt til det højeste dagpengebeløb, du kan få som ledig. Det vil sige 20.373 (2024) pr. måned.

Revalideringsydelse pr. måned i kr. før skat
Persontype
2024 
Fyldt 30 år
 20.373
Under 30 år og forsørger eget barn i hjemmet
 20.373
Fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikke-hjemmeboende børn
 16.382
Fyldt 25 år og ikke har forsørgelsespligt over for børn
 12.326
Under 25 år og ikke boende hos en eller begge forældre
 7.945
Under 25 år og boende hos en eller begge forældre
 3.834
Under 25 år og er gravid og har passeret 12. svangerskabsuge
 12.326
Under 25 år og har en nærmere bestemt psykisk lidelse og har forsørgelsespligt over for ikke-hjemmeboende børn
 16.382
Under 25 år og har en nærmere bestemt psykisk lidelse og ikke er boende hos en eller begge forældre
 12.326
Under 25 år og modtager den maksimale hjælp i alt ved bidragspligt over for børn inkl. tillæg
 16.382
Har en indtægt i 6 måneder før afgørelsen om revalidering, der i gennemsnit overstiger højeste revalideringsydelse
 20.373

Revalideringsydelsen nedsættes, hvis du har en anden arbejdsindtægt, som overstiger 12.000 kr. (2024) pr. år.

Ydelsen er skattepligtig og uafhængig af en evt. ægtefælles indkomst og formue.

De nærmere bestemte psykiske lidelser omfatter diagnosticeret skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose eller emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype.

Revalidering i højst 5 år

Du kan højst få revalideringsydelse i op til 5 år. Hvis revalideringen er gået efter planen, har du fundet et arbejde og kan forsørge dig selv.

Hvis du efter overstået uddannelse/endt revalidering ikke er kommet i arbejde, kan du enten kontakte en a-kasse og undersøge, om du ved eventuelt medlemskab er berettiget til dagpenge, eller du kan kontakte kommunen og undersøge, om du er berettiget til kontanthjælp.

Hvis du ikke kan komme i arbejde, fordi du har en varig funktionsnedsættelse, kan du i dialog med kommunen få afklaret, om du opfylder betingelserne for at få et fleksjob.