Luk alle
Åben alle

Ud fra ægteskabserklæringen udsteder Borgerservice eller Familieretshuset en prøvelsesattest, som tilsendes parret, der hurtigt skal sørge for at få denne afleveret til vielsesmyndigheden.

Attesten må højst være 4 måneder gammel, når den modtages af vielsesmyndigheden.

Vielser på rådhuset foretages som udgangspunkt:

 • Mandag til onsdag fra kl. 10.00 - 14.30
 • Torsdag fra kl. 10.00 - 16.30
 • Fredag fra kl. 10.00 - 12.30
 • Lørdage er første vielse på rådhuset kl. 10.00 med 15 minutters interval.
 • Søn- og helligdage: Lukket for vielser.

Husk at tage kontakt kontakt til Borgerservice i god tid, når I booker tid til jeres vielse.

Det er også muligt at blive viet udenfor rådhuset på den Gamle Lillebæltsbro.

Kontakt Borgerservice

På Rådhuset

Som udgangspunkt foretages vielser på Nytorv 9 på hverdage i åbningstiden, eller på lørdage fra kl. 10.

Uden for Rådhuset

På lørdage er der også mulighed for at blive viet:

 • I haver
 • På hoteller
 • Forsamlingshuse
 • Den Gamle Lillebæltsbro m.fl.

Disse vielser kan foretages lørdag mellem kl. 12.00 og 16.00.

Tidspunkt for borgerlige vielser skal forudgående aftales med Borgerservice.

Kontakt Borgerservice for yderligere information og aftale.

Kontakt Borgerservice

En borgerlig vielse skal overværes af to vidner. Kommunen kan evt. være behjælpelig med vidner, dog ikke lørdage og ved vielser udenfor Rådhuset.

Vidner kan være alle personer, der er fyldt 15 år.

Udover vidnerne må der gerne medtages andre gæster. Antal skal meddeles til Borgerservice.

Kontakt Borgerservice

Det er gratis at blive gift på rådhuset.

Borgere der ikke er:

 • Danske eller nordiske statsborgere
 • Har tidsubegrænset opholdstilladelse i DK
 • Tidsubegrænset opholdsret i DK efter EU-opholdsbekendtgørelsen §19

- skal betale gebyr til Familieretshuset for udstedelse af prøvelsesattest.

Nødvielse kan foretages uden forudgående prøvelse, hvis parret opfylder en af nedenstående betingelser for at indgå ægteskab:

 • Danske eller nordiske statsborgere
 • Har tidsubegrænset opholdstilladelse i DK
 • Tidsubegrænset opholdsret i DK efter EU-opholdsbekendtgørelsen §19.

Nødvielse foretages kun i tilfælde, hvor kommunen ikke kan nå at foretage en prøvelse, inden den ene part formodes at afgå ved døden.

Ved almindelige- og hastevielser kontaktes Borgerservice på tlf: 8888 5500

Ved nødvielse, udenfor normal åbningstid, kontakt Vivi Velarde, tlf 2624 3932. 

Dette nummer benyttes KUN ved nødvielser.

Familieretshuset står for prøvelsen, når det gælder par, hvor den ene eller begge parter er udenlandske statsborgere.

Hvis ingen eller den ene af parterne ikke er:

 • Danske eller nordiske statsborgere
 • Har tidsubegrænset opholdstilladelse i DK
 • Tidsubegrænset opholdsret i DK efter EU-opholdsbekendtgørelsen §19

- tages kontakt til Familieretshuset:

Opfylder i ovenstående skal i til Borgerservice fremvise følgende:

 • Dokumentation for lovligt ophold
 • Civilstandsattest
 • Pas
 • Fødselsattest
 • Evt. skilsmisse/dødsattest/skifteretsattest på tidligere ægtefælle

Dokumenterne skal legaliseres på forskellig vis afhængig af statsborgerskab.

Kontakt altid borgerservice for nærmere information:

Kontakt Borgerservice

Alle parter skal personligt møde op i Borgerservice i god tid inden vielsen og medbringe originale dokumenter.

Sagsbehandlingstiden kan forventes at vare op til 2-4 uger efter dokumenterne er fundet i orden. I sommerperioden kan den være længere.

Udenlandske vielser

Jeres ansøgning om indgåelse af ægteskab skal sendes til Familieretshuset, når begge parter ikke enten er danske eller nordiske statsborgere eller har tidsubegrænset opholdstilladelse i DK, eller tidsubegrænset opholdsret i DK efter EU-opholdsbekendtgørelsen §19.

In English: International marriages

Auf deutsch: Internationale Eheschließungen

Familieretshuset står for prøvelsen, når det gælder par, hvor den ene eller begge parter er udenlandske statsborgere.

Hvis du og din partner begge er:

 • Danske eller nordiske statsborgere
 • Har tidsubegrænset opholdstilladelse i DK
 • Tidsubegrænset opholdsret i DK efter EU-opholdsbekendtgørelsen §19

- så skal I kontakte Borgerservice for tidsbestilling og aftale om nødvendige dokumenter og evt. legalisering.

Borgere fra øvrige lande

Hvis du eller din partner ikke opfylder ovenstående kriterier, skal I indsende ægteskabserklæring til Familieretshuset.

Familieretshuset udfærdiger en prøvelsesattest til brug for vielse i Middelfart Kommune.

I kan finde flere oplysninger ved Familieretshuset:

På vielsesdagen skal I huske at medbringe billedlegitimation.

If you and your partner both are:

 • Danish citizens, citizens from a Nordic country or
 • If you do not have a permanent residence permit in Denmark or
 • Has obtained a permanent residence right under EU §19

Please contact Borgerservice for necessary documents/legalizing.

Citizens from all other countries

If you do not meet the abovementioned criteria, you have to send an application for a Certificate of Marital License to the Agency of family law.

For more information please contact the Agency of family law:

On the wedding day you need to bring picture identification.

Wenn Sie und Ihr Partner beide:

 • Dänische oder nordische Staatsbürger sind
 • Über eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung in Dänemark verfügen oder
 • Über ein unbeschränktes Aufenthaltsrecht in Dänemark gemäß der EU-Aufenthaltsverordnung § 19 verfügen

Nehmen Sie bitte Kontakt zum Borgerservice auf, um einen Termin zu vereinbaren und eine Absprache über die nötigen Dokumente, und evtl. deren Legalisierung zu treffen.

Eine Eheerklärung muss digital ausgefüllt werden www.borger.dk

Bürger von den übrigen Ländern

Wenn Sie und Ihr Partner die obengenannten Kriterien nicht erfüllen, wenden Sie sich an die Agentur für Familienrecht, wo Sie eine Eheerklärung einreichen.

Die Agentur für Familienrecht stellt Ihnen ein Ehefähigkeitszeugnis aus, das Sie für eine Eheschließung in unserer Gemeinde benötigen.

Am Tag der Eheschließung bringen Sie bitte eine Legitimation mit Foto mit.