Luk alle
Åben alle

Kandidatlister, der har deltaget i det seneste kommunalbestyrelsesvalg og opnået mindst 100 stemmer, har ret til tilskud til politisk arbejde i kommunen.

Udbetaling af tilskud forudsætter, at den enkelte kandidatliste indsender en ansøgning.

Ansøgningen skal:

  • Indgives for hvert kalenderår og inden udgangen af kalenderåret
  • Være underskrevet af partiets formand eller en anden af partiet bemyndiget hertil
  • Være vedlagt en erklæring fra partiet om det forbrug til politisk arbejde, der mindst forventes afholdt i det pågældende kalenderår
  • Være vedlagt en erklæring med oplysninger om, hvorvidt der fra samme private tilskudsyder er modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 21.900 kr. i det foregående år. (Navn og adresse på tilskudsyder skal i givet fald oplyses).
  • Endelig erklæring om, hvorvidt der er modtaget anonyme private tilskud i det foregående år, og i givet fald skal det samlede beløb oplyses, samt størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud, der overstiger 21.900 kr.

Læs mere om partistøtte på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside:

Herunder kan du se, hvem der tidligere har søgt tilskud og hvad der er blevet udbetalt.

 

Samlet overblik over udbetalinger af partistøtte 2024

Parti Beløb
Enhedslisten 7.242,25 kr.
Dansk Folkeparti  8.528,00 kr.

 

 

Samlet overblik over udbetalinger af partistøtte 2023

Parti  Beløb
Enhedslisten 7.752,00 kr.
Dansk Folkeparti  8.528,00 kr.
Radikale Venstre 5.328,00 kr.
Nye Borgerlige 7.152,00 kr.
Socialistisk Folkeparti 11.824,00 kr.
Konservative 8.935,25 kr.
Socialdemokratiet 56.294,75 kr.
Venstre 43.704,00

 

 

Samlet overblik over udbetalinger af partistøtte 2022

Parti  Beløb
Enhedslisten 7.509,75 kr.
Dansk Folkeparti  8.261,50 kr.
Radikale Venstre 5.161,50 kr.
Nye Borgerlige 6.928,50 kr.
Konservative 12.376,75 kr.
Socialdemokratiet 68.719,25 kr.
Socialistisk Folkeparti 11.454,50 kr.
Venstre 42.338,25 kr.
Tværpolitisk Anstændighed  3.500,00 kr.

 

Tidligere år

Ansøgninger 2021 (PDF)

Udbetalinger 2021 (PDF)

Ansøgninger 2020 (PDF)

Udbetalinger 2020 (PDF)

Ansøgninger 2019 (PDF)

Udbetalinger 2019 (PDF)

Ansøgninger 2018 (PDF)

Udbetalinger 2018 (PDF)