Luk alle
Åben alle

Kandidatlister, der har deltaget i det seneste kommunalbestyrelsesvalg og opnået mindst 100 stemmer, har ret til tilskud til politisk arbejde i kommunen.

Udbetaling af tilskud forudsætter, at den enkelte kandidatliste indsender en ansøgning.

Ansøgningen skal:

  • Indgives for hvert kalenderår og inden udgangen af kalenderåret
  • Være underskrevet af partiets formand eller en anden af partiet bemyndiget hertil
  • Være vedlagt en erklæring fra partiet om det forbrug til politisk arbejde, der mindst forventes afholdt i det pågældende kalenderår
  • Være vedlagt en erklæring med oplysninger om, hvorvidt der fra samme private tilskudsyder er modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 21.900 kr. i det foregående år. (Navn og adresse på tilskudsyder skal i givet fald oplyses).
  • Endelig erklæring om, hvorvidt der er modtaget anonyme private tilskud i det foregående år, og i givet fald skal det samlede beløb oplyses, samt størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud, der overstiger 21.900 kr.

Læs mere om partistøtte på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside: