Desuden kræves det, at du:

 • Bor i Danmark.
 • Betaler skat af din indtægt i Danmark.
 • Opfylder et nærmere fastsat krav om beskæftigelse.
Luk alle
Åben alle

Sygdom behøver ikke være et farvel til arbejdspladsen. I Job- og Vækstcenter Middelfart kan vi hjælpe dig med at forebygge en sygemelding og fastholde dit arbejde, hvis du bliver sygemeldt.

I Job-og Vækstcenter Middelfart arbejder vi tæt sammen med dig om en målrettet indsats med henblik på, at du hurtigst muligt kommer i job igen. Du kan i den forbindelse forvente en hyppig kontakt med din beskæftigelsesrådgiver, hvor fokus i samtalerne vil være at bringe dine styrker og erfaringer i spil i forhold til din tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Er du sygemeldt, kan du modtage sygedagpenge. Sygedagpenge er en midlertidig ydelse i en periode, hvor du ikke kan passe dit arbejde.

Både lønmodtagere, selvstændige, dagpengeberettigede medlemmer af en A-kasse og enkelte andre grupper har ret til sygedagpenge. Det er Job- og Vækstcenter Middelfart, der vurderer og beslutter, om du opfylder betingelserne for sygedagpenge.

Hvornår er du uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom? Og kan du være delvist sygemeldt?

Klik på linket herunder for at se en film, der gør dig klogere på, hvordan kommunen løbende vurderer, om du opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge.

Hvad sker der med dine sygedagpenge, hvis du har været syg i længere tid? Og hvad er revurderingstidspunktet?

Klik på linket herunder for at se en film, der gør dig klogere på mulighederne for at forlænge en sygedagpengeperiode, hvornår du har ret til et jobafklaringsforløb, og hvordan du kan klage over kommunens afgørelse.

Har du brug for hjælp til at fastholde dit arbejde på trods af sygdom, så kontakt Job- og Vækstcenter Middelfart. Vi kan tilbyde et møde om din situation på din arbejdsplads med henblik på et samarbejde om en plan for at fastholde dig i dit job, herunder vejlede dig og din arbejdsgiver om eventuelt behov for støttemuligheder og hjælpemidler.

Kontakt Job- og Vækstcentret

Som selvstændig eller medarbejdende ægtefælle kan du få sygedagpenge, hvis du bliver syg eller kommer til skade.

Betingelser:

 • Du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark
 • Du har i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang
 • Du skal have drevet selvstændig virksomhed i måneden op til, du blev syg
 • Du skal have arbejdet som selvstændig mindst 18,5 time/uge

Har du drevet virksomhed i mindre end seks måneder, medregner vi perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager.

Du har ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom.

For selvstændige er fristen for at søge om sygedagpenge senest tre uger efter første fraværsdag.

Sådan gør du

Du skal melde dig syg via Nemrefusion. Det kræver, at du er oprettet som bruger og har en medarbejdersignatur.

Meld dig syg på Nemrefusions hjemmeside

Forsikring

Du kan tegne en forsikring, så du kan få sygedagpenge tidligere end efter 2 ugers sygdom.

Hvis du ikke bliver rask inden for 5 uger

Du bliver kontaktet af Job- og Vækstcenter Middelfart, hvis du forventer at være syg i mere end 5 uger.

Vi sender et oplysningsskema til dig, som du skal udfylde og returnere, og vi indkalder dig til en opfølgningssamtale.

På opfølgningssamtalen snakker vi blandt andet om:

 • Hvordan du får den helt rigtige indsats.
 • Hvad du selv kan gøre for at komme tilbage i arbejde.
 • Mulighederne for delvis raskmelding, virksomhedspraktik mm

Er du selvstændigt erhvervsdrivende og sygemeldt?

Hvis du som selvstændigt erhvervsdrivende modtager sygedagpenge, er der nogle forhold, du skal være opmærksom på.

Dine sygedagpenge bliver reguleret ud fra, hvor meget du er i stand til at arbejde. Det er derfor vigtigt, at du tager kontakt til din beskæftigelsesrådgiver i jobcentret, hvis din situation ændrer sig, og du har mulighed for at genoptage dit arbejde eller dele heraf. Af samme årsag er det nødvendigt med løbende og tæt kontakt med din beskæftigelsesrådgiver i jobcentret, så du kan få den bedste rådgivning og den rette økonomiske støtte.

Under din sygemelding vil du med jævne mellemrum have opfølgningssamtaler med en beskæftigelsesrådgiver fra jobcenteret. Samtalerne vil bl.a. tage udgangspunkt i dine muligheder for at vende tilbage til dit arbejde. Der vil løbende ske en vurdering af, hvordan sygdommen påvirker din evne til at arbejde, og om der er grundlag for, at du kan genoptage dit arbejde fuldt eller delvist. Du kan på ethvert tidspunkt i et sygedagpengeforløb vælge at raskmelde dig delvist og begynde at arbejde på nedsat tid.

Hvad betyder det for din virksomhed, at du er sygemeldt?

Hvis du er fuldt sygemeldt, må du ikke arbejde i din virksomhed. Hvis du arbejder lidt, skal du være delvis raskmeldt.

Ved arbejde forstås:

Alt arbejde du udfører inden og uden for dit arbejdsområde, dette gælder også al tilstedeværelse i din virksomhed.

Hvis du henter, sorterer eller på anden måde behandler elektronisk eller fysisk post.

Hvis du passer telefon eller andet administrativt arbejde: Bogføring, samtaler med revisor, bank m.m., betragtes det også som arbejde. Dette gælder også instruktion/ ledelse af ansatte i virksomheden eller kontakt med kunder. Kørsel forbundet med arbejdsfunktioner i virksomheden eller øvrige aktiviteter i forhold til virksomhedens drift er også arbejde.

Hvad skal du gøre, hvis du arbejder i din virksomhed?

Du har oplyst din normale arbejdstid ved din sygemelding. Der er mulighed for at være delvist raskmeldt op til 25 % eller op til 50 % af din normale arbejdstid. Hvis du arbejder mere end 50 % af tiden, betragtes du som fuldt raskmeldt. Hvis du under din sygemelding fx stadig åbner virksomhedens post, skal du være delvist raskmeldt.

Du skal kontakte din beskæftigelsesrådgiver i jobcenteret, hvis du vil ændre din sygemelding til delvis raskmeldt eller fuldt raskmeldt.

Hvad kan der ske, hvis du ikke overholder reglerne?

Hvis Middelfart Kommune konstaterer, at du ikke har overholdt reglerne, kan det betyde, at du skal betale dine sygedagpenge tilbage.

Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din beskæftigelsesrådgiver i jobcenteret.

Hvis du er lønmodtager i din egen virksomhed gælder ovenstående regler ikke. Kontakt jobcenteret, hvis du er i tvivl.

Får du kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse

Du vil som udgangspunkt ikke være berettiget til sygedagpenge, hvis du får kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Hvis du bliver syg, skal du med det samme give besked til din arbejdsgiver og til Job- og Vækstcenter Middelfart.

Dagpengemodtager

Hvis du er ledig og medlem af en A-kasse, skal du:

 • Melde dig syg på jobnet.dk via 'min side' - så får jobcentret og din A-kasse automatisk besked.
 • Hvis du er i praktik eller løntilskud, skal du også melde dig syg hos din arbejdsgiver.

Meld dig syg på jobnet.dk via 'min side'

I de fleste situationer udbetaler A-kassen dagpenge de første 14 dage, du er syg, men i nogle tilfælde skal du have sygedagpenge fra 1. sygedag. Kontakt din A-kasse for at høre nærmere.

Hvis du ikke bliver rask

Du kan højest være syg og modtage dagpenge fra A-kassen i 14 dage.

Er du syg i mere end 14 dage, giver din A-kasse besked til Job- og Vækstcenter Middelfart om dit sygefravær.

Derefter:

 • Sender jobcentret dig et brev til din digitale postkasse, som du skal besvare.
 • Skal du udfylde et oplysningsskema på selvbetjeningsløsningen 'Mit Sygefravær'.
 • Bliver du indkaldt til en opfølgningssamtale senest 8 uger efter din sygemelding.

Kommunen udbetaler herefter sygedagpenge til dig.

Sygedagpenge er en midlertidig ydelse, og derfor har vi fokus på, at du modtager sygedagpenge så kort tid som muligt.

Hvad er et oplysningsskema? Og hvorfor kontakter kommunen dig, når du modtager løn under sygdom fra din arbejdsgiver?

Klik på filmen herunder for at blive klogere på, hvilken rolle kommunen spiller under dit sygdomsforløb, og hvordan kommunen bedst muligt kan hjælpe dig tilbage i job.