Luk alle
Åben alle

Dokumentation for udgiften til forsikring og/eller legepladseftersyn samt cvr-nummer sendes som sikker post til Staben i Middelfart Kommune. Efter godkendelse sker udbetaling til foreningens nem-konto inden for få dage.

Formål med puljen

Formålet med puljen er at støtte foreninger og lokaludvalg, der ejer legepladser/multibaner/skaterbaner/outdoor fitnessområder/parkourbaner på kommunal grund, med bestemte driftsomkostninger, så at lokaludvalg og foreninger selv kan varetage driften af deres legepladser.

Hvem kan få støtte?

Foreninger og lokaludvalg, som ejer legepladser på kommunal grund. Grundejerforeninger og erhvervsdrivende foreninger kan ikke opnå støtte.

Der støttes:

  • Foreningers udgifter til en ansvars- og arbejdsskadeforsikring ifm. legepladser. (Lokaludvalg betaler forsikring af deres årlige driftstilskud).
  • Foreningers og lokaludvalgs selvrisiko i skadestilfælde ifm. legepladser.
  • Foreningers og lokaludvalgs udgifter til det årlige lovpligtige legepladseftersyn.

Der kan kun gives støtte til legepladser, der ligger på kommunal grund.

Forsikringsaftale og aftale for legepladseftersyn

Lokaludvalg og foreninger med legepladser i Middelfart Kommune er velkommen til at gøre brug af særlige aftaler, Middelfart Kommune har forhandlet med både udbydere for legepladseftersyn og forsikringer. Få rekvireret aftalerne hos Staben – se kontaktoplysninger nederst på siden.

Hvor meget i støtte?

Tilskud til en ansvars- og arbejdsskadeforsikring ifm. legepladser: maks. 2.000 kr. pr. år.
Tilskud til et legepladseftersyn: maks. 2.000 kr. pr. år.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Staben på tlf. 8888 5500 eller via sikker post: