Luk alle
Åben alle

Hvis du har en god projektidé og mangler finansiering til den, kan du få hjælp til fundraising.

Middelfart Kommune rådgiver foreninger, klubber, institutioner, selvejende institutioner, lokaludvalg mv. om fundraising, dog ikke privatpersoner eller virksomheder med privatøkonomiske interesser.

Middelfart Kommunes fundraisingkonsulent kan bistå med:

  • At finde relevante fonde, puljer eller andre finansieringskilder til dit projekt.
  • At udarbejde projektbeskrivelser og budgetter.
  • At udarbejde ansøgninger.
  • At lægge en fondssøgningsstrategi og koordinere ansøgningsprocessen.
  • At sikre sammenspil mellem fondens/puljens formål og projektets formål.
  • At sikre at fondens/puljens krav bliver overholdt i henhold til ansøgningsform, tildelingskriterier og betingelser.
  • At være sparringspartner på projektets indhold, især i forhold til nytænkning, bæredygtighed, samarbejdsmuligheder og den kommunale udviklingsplan.

Kontakt udviklings- og fundraisingkonsulent Sabine Christensen på tlf. 8888 5010 eller sabine.christensen@middelfart.dk 

Gratis adgang til den landsdækkende fondsdatabase:

Legatbogen https://www.legatbogen.dk