Luk alle
Åben alle

Hvis du har en god projektidé og mangler finansiering til den, kan du få hjælp til fundraising.

Middelfart Kommune rådgiver foreninger, klubber, institutioner, selvejende institutioner, lokaludvalg mv. om fundraising, dog ikke privatpersoner eller virksomheder med privatøkonomiske interesser.

Middelfart Kommunes fundraisingkonsulent kan bistå med:

  • At finde relevante fonde, puljer eller andre finansieringskilder til dit projekt.
  • At udarbejde projektbeskrivelser og budgetter.
  • At udarbejde ansøgninger.
  • At lægge en fondssøgningsstrategi og koordinere ansøgningsprocessen.
  • At sikre sammenspil mellem fondens/puljens formål og projektets formål.
  • At sikre at fondens/puljens krav bliver overholdt i henhold til ansøgningsform, tildelingskriterier og betingelser.
  • At være sparringspartner på projektets indhold, især i forhold til nytænkning, bæredygtighed, samarbejdsmuligheder og den kommunale udviklingsplan.

Kontakt udviklings- og fundraisingkonsulent Sabine Christensen på tlf. 8888 5010 eller sabine.christensen@middelfart.dk 

Middelfart Kommune har i samarbejde med Byregion Fyn og de andre fynske kommuner købt adgang til fondsdatabasen Fonde.dk fra 2022-2024.

Som folkeoplysende eller social forening, lokaludvalg eller råd kan du derfor få gratis adgang til denne fondsdatabase.

På fonde.dk kan du:

  • søge relevante fonde frem til din/jeres projektidé
  • finde skabeloner og huskelister
  • finde forskelligt værktøj, som man kan bruge til projektudvikling

Hver forening/frivillig gruppe/råd mfl. kan oprette ét login til fonde.dk.

Dette tilbud er alene rettet mod foreninger og frivilliges arbejde inden for kultur-, fritids- og socialområdet. Derfor kan der desværre ikke gives adgang for etablerede organisationer uden for dette område, ej heller til iværksættere eller virksomheder.

For at få et login, følg nedenstående link til Byregion Fyns hjemmeside og udfyld der en enkel kontaktformular. I løbet af nogle dage vil du så modtage dit login fra fonde.dk.