Om valget

Valgstederne er nu lukkede.

Stemmeprocenten, opgjort kl. 10, 13, 15, 17 og 20, kan ses nedenfor.  

Resultatet vil ligeledes blive offentliggjort på denne side. Dette kan dog først ske efter kl. 23.00 af hensyn til valghandlingen i de øvrige EU-lande.

Valgsted

Kl. 10.00 Kl. 13.00 Kl. 15.00 Kl. 17.00 Kl. 20.00
Vestre Skole 10,99% 27,97% 38,84% 48,71% 60,43%
Lillebæltshallen 10,38% 27,20% 37,96% 48,29% 60,44%
Strib Skole 10,80% 28,92% 42,38% 54,75% 68,79%
Hyllehøjskolen 8,72% 25,80% 36,40% 47,62% 57,99%
Aulby gl. skole 7,91% 25,51% 35,38% 44,60% 56,97%
Vestfynshallerne 9,91% 25,03% 36,08% 43,83% 55,56%
Båring Skole 9,55% 24,25% 36,18% 47,76% 63,82%
Ejby Hallen 7,90% 23,26% 32,43% 41,95% 53,27%
Gelsted Skole 8,42% 24,88% 33,20% 41,77% 54,60%
Brenderup Forsamlingshus 9,84% 24,34% 33,89% 45,40% 57,88%
Fjelsted-Harndrup Skole 7,20% 22,71% 34,10% 43,19% 56,21%
Samlet 9,24% 25,44% 36,08% 46,17% 58,72%

 

Sådan var stemmeprocenterne ved det seneste valg til Europaparlamentet i 2019:

Kl. 10.00: 10,07%
Kl. 13.00: 30,93%
Kl. 15.00: 42,78%
Kl. 18.00: 58,69%
Kl. 20.00: 67,32%

Generel information til vælgere

Luk alle
Åben alle

Der er valg til Europa-Parlamentet søndag den 9. juni 2024. Du kan afgive din stemme ved at møde op på valgstedet på valgdagen eller ved at brevstemme, hvor sidste brevstemningsdag er torsdag den 6. juni 2024.Brevstem i Borgerservice

Vil du brevstemme, kan du gøre det på ethvert folkeregister i Danmark fra mandag den 29. april til og med torsdag den 6. juni 2024 kl. 16.00.

I Middelfart Kommune foregår det i Borgerservice på Middelfart Rådhus i ekspeditionstiden:

 • Mandag – onsdag kl. 10.00–15.00
 • Torsdag kl. 10.00–17.00
 • Fredag kl. 10.00–13.00

Borgerservice har ekstraordinært åbent på grund af europaparlamentsvalget på følgende dage:

 • Torsdag den 2. maj 8.00-10.00
 • Torsdag den 16. maj 8.00-10.00
 • Torsdag den 23. maj 8.00-10.00
 • Torsdag den 30. maj 8.00 – 10.00
 • Lørdag den 25. maj 10-14
 • Lørdag den 1. juni 10-14
 • Onsdag den 5. juni 10-12 (Grundlovsdag)
 • Torsdag den 6. juni 8-17 (Sidste dag)

Lukkedage:

 • Torsdag den 9. maj ( Kr. Himmelfart)
 • Fredag den 10. maj

 

Brevstem på Ejby og Nørre Aaby Biblioteker

Derudover kan du også stemme på bibliotekerne i Ejby og Nørre Aaby:

 • Lørdag den 25. maj 2024 kl. 10.00–13.00
 • Torsdag den 30. maj 2024 kl. 12.00–16.00
 • Lørdag den 1. juni 2024 kl. 10.00–13.00
 • Torsdag den 6. juni 2024 kl. 12.00–16.00

 

Hjælpemidler

Borgerservice og de to biblioteker er udstyret med hjælpemidler i form af lup, led-lampe og filtpen. I Borgerservice er der endvidere opstillet et hæve/sænkebord og et CCTV- anlæg.

 

Husk legitimation

Husk legitimation i form af sundhedskort, kørekort eller pas, når du vil brevstemme.

 

Brevstem i dit hjem

Kan du ikke møde op på valgdagen eller i Borgerservice for at brevstemme på grund af sygdom eller manglende førlighed, har du mulighed for at afgive din stemme i hjemmet.

Du skal som udgangspunkt udfylde en blanket, hvis du vil brevstemme i hjemmet. Ring til Borgerservice på 8888 5500 for at få blanketten eller udskriv den her:

Blanketten skal være modtaget i Borgerservice i Middelfart senest onsdag den 29. maj 2024 kl. 12.00. Blanketten skal både være udfyldt og underskrevet. Alternativt kan du indgive telefonisk ansøgning til Borgerservice.

Du vil få telefonisk besked om et tidsinterval, hvor de tilforordnede vil aflægge besøg hos dig. Husk derfor at angive dit telefonnummer på anmodningen.

 

På plejehjem, plejecentre eller et socialt botilbud

Bor du på plejehjem, plejecenter eller et socialt botilbud, vil du få mulighed for at stemme her. Du får nærmere information fra personalet.

 

På sygehuset

Er du indlagt på sygehuset hjælper personalet dig med at stemme.

Hvis du lige er flyttet eller skal til at flytte, er der nogle ting, du skal være særligt opmærksom på i forbindelse med valg til europaparlamentet.

 

Flyttet indenfor Middelfart Kommune?

Hvis du efter fredag den 24. maj 2024 er flyttet eller har meldt flytning indenfor Middelfart Kommune, bliver du ikke optaget på valglisten under din nye bopæl. Du kan naturligvis stadig stemme, enten ved på valgdagen at møde personligt op på det afstemningssted, der tilhører din tidligere adresse, eller ved at brevstemme.

 


Er du flyttet til Middelfart Kommune fra en anden kommune?

Sker flytningen efter fredag den 24. maj 2024, skal du stemme i den kommune, du er fraflyttet eller brevstemme.

 

Er du flyttet til Middelfart Kommune fra Færøerne, Grønland eller udlandet?

Du skal være flyttet, have anmeldt flytningen, og Folkeregistret skal have accepteret flytningen senest fredag den 31. maj 2024, for at du kan stemme ved valg til europaparlamentet søndag den 9. juni 2024.

FynBus tilbyder gratiskørsel for borgere med valgkort til det kommende valg til Europa-Parlamentet.

Tilbuddet gælder ved kørsel med bus, teletaxi, flextur (hvor kommunen tilbyder dette) og handicapkørsel til og fra valgstederne med anvendelse af valgkortet som rejsehjemmel på udrejsen. Buschaufføren udleverer en valgbillet (vedlagt som eksempel til dette brev) til hjemrejsen.

Ved brug af flextur skal hjemturen bestilles samtidig med udturen. Valgkortet fungerer som rejsehjemmel og vises til chaufføren på udturen.

Borgeren skal bestille både ud- og hjemtur samtidig og oplyse valgsted. Selvbetjening kan ikke benyttes i forbindelse med gratis kørsel til/fra valgstederne.

Borgerne kan bestille flextur til Europaparlamentsvalget allerede fra den 27. maj 2024 på tlf. 6311 2255 - tryk 1.

Borgere, der er tilmeldt Handicapkørsel, kan køre gratis tur/retur til et valgsted. Kørslen bestilles på 6311 2255, tryk 1.

For kunder, der plejer at betale kontant og kunder, der har betalt med Rejsebillet, FynBus Mobilbillet eller via FynBus’ Webshop samt med Rejsekort Classic og Rejsekort Kombi uden pendlerdel vil ordningen betyde, at de kan rejse gratis ifm. valget.

For kunder med periodekort (Rejsekort Pendler, Ungdomskort, Pensionist) vil ordningen ikke have nogen betydning, og der vil i henhold til FynBus’ rejseregler ikke være mulighed for refusion.

Yderligere informationer kan søges på FynBus’ hjemmeside på adressen www.fynbus.dk/valg

 • Vestre Skole – Multisalen, Søndergade 41, 5500 Middelfart
 • Lillebæltshallen – Hal B, Færøvej 74, 5500 Middelfart
 • Strib Skole – Hallen, Røjlemosevej 9, 5500 Middelfart
 • Hyllehøjskolen – Hallen, Hyllehøjvej 19, 5500 Middelfart
 • Aulby gl. skole - Mødelokale 1, Vejlbyvej 9, 5500 Middelfart
 • Vestfynshallerne, Idrætsvej 9, 5580 Nørre Aaby
 • Båring Skole – Multisalen, Byvejen 29, 5466 Asperup
 • Ejby Hallen – Halvej 5, 5592 Ejby
 • Gelsted Skole – Festsalen, Gelstedvej 29, 5591 Gelsted
 • Brenderup Forsamlingshus, Brenderupvej 22, 5464 Brenderup
 • Fjelsted-Harndrup Skole – Aulaen, Fjellerupvej 26, 5463 Harndrup


Er du i tvivl om, hvor du skal stemme, kan du benytte nedenstående link og på kortet se valgstederne, der er markeret med en stjerne, placeret i de enkelte valgdistrikter. Du kan også søge på din adresse og zoome ind.

Se kort over valgsteder

Alle valgsteder har disse hjælpemidler:

 • Lup
 • Led-lampe
 • Filtpen

På valgstedet på Vestre Skole er der også opstillet et CCTV- anlæg samt et hæve-sænkebord.

Er der ikke hæve-/sænkebord eller CCTV på dit valgsted kan du søge om at skifte til et andet valgsted i kommunen.

For at kunne stemme til valg til europaparlamentet skal man have stemmeret og være optaget på valglisten.

Du kan læse mere om, hvem der kan stemme, på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside:

Vil du have hjælp til læse stemmesedlen eller til at sætte dit kryds?

Så henvend dig til en af de personer på valgstedet, der hjælper til ved afstemningen (en valgstyrer eller en valgtilforordnet).

 

Alle kan få hjælp til at stemme

Du kan få hjælp af to valgstyrere/valgtilforordnede eller af en valgstyrer/valgtilforordnet og en person, du selv har valgt. Du skal klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper dig, hvad du vil stemme.
Du har ret til at udtrykke dette på tegnsprog, evt. via tolk, hvis du alene taler tegnsprog.Har du et fysisk eller psykisk handicap?

Så kan du få hjælp alene af én person. Du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig. Det er et krav, at du klart og tydeligt kan fortælle, hvem der skal hjælpe dig. Du har ret til at udtrykke dette på tegnsprog, evt. via tolk, hvis du alene taler tegnsprog.

Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap, eksempelvis:

 • Ledsagekort
 • Parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer
 • Lægeerklæring
 • Erklæring/attest fra en anden myndighed

 

Stemmeafgivelse udenfor valglokalet

Du har også mulighed for at stemme lige udenfor valglokalet, hvis du af særlige årsager ikke kan komme ind på afstemningsstedet. Det kan for eksempel være, hvis du er svagsynet, mangler førlighed eller der er trapper eller lignende på afstemningsstedet.
Du skal henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet, der vil tage dit valgkort med ind i valglokalet og hente en stemmeseddel til dig som du kan udfylde udenfor, evt. i din bil.

 

Hjælp til at brevstemme

Du kan også få hjælp til at brevstemme. Hvis du brevstemmer i Borgerservice i din kommune, får du hjælp af en eller to medarbejdere hos kommunen (brevstemmemodtagere).
Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp alene af én person, som du selv har valgt, på samme måde som på afstemningsdagen.

 

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om reglerne for at få hjælp til at stemme på Indenrigs- og sundhedsministeriets hjemmeside: Kan jeg få hjælp til at stemme? (im.dk)

Du kan søge om at afgive din stemme på et andet valgsted end det du er tilknyttet, hvis ønsket om ændring er begrundet i handicap eller nedsat førlighed.

Vil du skifte valgsted, skal du udfylde en blanket. Ring til Borgerservice på 8888 5500 eller udskriv den herfra:

Blanketten skal være modtaget i Borgerservice senest fredag den 31. maj 2024 kl. 12.00.

Alle vælgere vil modtage et valgkort til valg til Europaparlamentet senest tirsdag den 4. juni 2024.
På valgkortet fremgår tid og sted for afstemningen.

Er der forkerte oplysninger på valgkortet, bedes du kontakte Borgerservice på tlf. 8888 5500.

Har du ikke modtaget dit valgkort, kan du alligevel møde op på dit afstemningssted på valgdagen, søndag den 9. juni 2024 i tidsrummet kl. 9-20. Du skal blot huske at medbringe legitimation i form af f.eks. sundhedskort, kørekort eller pas.

Generel information til kandidater og foreninger/organisationer

Luk alle
Åben alle

Valgbestyrelsen har vedtaget at der kan søges om tilladelse til indsamling på kommunens valgsteder i til humanitære og/eller velgørende formål.

Valgbestyrelsen har vedtaget følgende retningslinjer:

 • Ansøgning om indsamling skal være indgivet senest onsdag den 22. maj 2024 kl. 12.00.
 • Ansøgning sendes pr. mail til staben@middelfart.dk
 • Indsamlingen skal have et humanitært og/eller velgørende formål.
 • Indsamlingen skal foregå udenfor selve valglokalet og må således ikke forstyrre valghandlingen.
 • Der kan ikke optræde flere konkurrerende indsamlinger på et valgsted.
 • Indsamlingen skal ske i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven. Det indebærer bl.a., at der kræves tilladelse fra Indsamlingsnævnet.
 • Den ansøgende forening eller organisation må ikke være aktiv deltager i en valgrelateret kampagne eller valgrelateret offentlig debat op til valget.
 • Foreningen skal efterkomme anvisninger fra valgstyrerne på valgstedet.

Der kan forventes svar på ansøgninger primo uge 22.

Fra lørdag den 18. maj 2024 kl. 12.00 kan der ophænges valgplakater efter de herom gældende regler:

Valg langs veje og i åbent land (Vejdirektoratet.dk)

Valgplakaterne skal være taget ned senest mandag den 17. juni 2024.