En plejefamilie er en familie, der har et barn eller ung boende, fordi barnet eller den unge ikke kan bo hos sine forældre. Som plejefamilie er det vigtigt, at man kan tilbyde plejebarnet trygge og stabile rammer samt understøtte plejebarnets trivsel og udvikling.

Det er en stor opgave at være plejefamilie, og derfor er det vigtigt, at hele familien er indstillet på at være der for plejebarnet. Det er en forpligtende opgave og en stor beslutning, som kræver grundige overvejelser og enighed i familien.

Luk alle
Åben alle
 • Det kræver ikke en bestemt uddannelse at blive godkendt som plejefamilie.
 • Det er Socialtilsynet, som godkender plejefamilier. Bor man i Middelfart Kommune er det Socialtilsyn Syd, der står for godkendelsen.
 • Man søger om godkendelse på Socialtilsyn Syds hjemmeside. Her kan man også læse meget mere om godkendelsesprocessen: Læs mere om at blive plejefamilie på Socialtilsyn Syds hjemmeside
 • I forbindelse med godkendelsesprocessen hos Socialtilsynet, skal man gennemføre et grundkursus for plejefamilier.
 • Det er familieplejekonsulenterne, der forestår matcharbejdet mellem barnet/den unge, der skal anbringes, og plejefamilien. Til matcharbejdet har familieplejekonsulenterne et stort fokus på plejefamiliens evne til at mentalisere og benytter et såkaldt mentaliseringsinterview i forbindelse hermed.
 • Som plejefamilie er man ansat på kontrakt og aflønnes med vederlag, efter gennemsnitsmodellen, og med en omkostningsdel: Se taksttabel på KL's hjemmeside

Når et barn eller en ung anbringes hos en plejefamilie, er den vigtigste opgave for plejefamilien at kunne opstille rammerne for en god, tryg og omsorgsfuld hverdag.

Derudover udarbejder sagsbehandler en handleplan, som vil beskrive hvilke punkter, I som plejefamilie blandt andet skal arbejde med i forhold til barnet/den unge. Plejefamilien skal arbejde mod handleplanens mål i samarbejde med barnet/den unges dagtilbud/skole.

Som plejefamilie kan I få støtte i form af:

 • Opstartsforløb 
 • Fast tilknyttet familieplejekonsulent, som tilbyder supervision og relevante kurser mm. Som plejefamilie skal man minimum deltage i 2 kurser pr. år.
 • Relevante kurser.
 • Netværk med andre plejefamilier.
 • Opfølgnings- og statusmøder.


Yderligere spørgsmål til ovenstående kan besvares hos familieplejekonsulenterne i Familieafdelingen.

Indberetning for plejefamilier og aflastning