Middelfart Kommune anerkender den indsats, som veteranerne har gjort for Danmark og det danske samfund og vil gerne støtte veteraner med særlige behov og deres pårørende i de særlige udfordringer, deres udsendelse har skabt.

Derudover er der forskellige tilbud til de veteraner, som er bosiddende i Middelfart Kommune.

Luk alle
Åben alle

Flagdag

Den 5. september er Flagdag for Danmarks udsendte. Det er den dag, hvor Danmarks udsendte hædres for den indsats, de yder og har ydet i verdens konfliktområder. Middelfart Kommune holder hvert år et arrangement for veteranerne for at udtrykke anerkendelse for den indsats, som de udsendte, der er bosiddende i Middelfart Kommune, har ydet.

Veteranerne får tilsendt en invitation fra Middelfart Kommune til flagdagen. Er du veteran og har ikke modtaget en invitation eller har spørgsmål til arrangementet, kan du kontakte Claus Borchsenius på mail: Claus.Borchsenius@middelfart.dk, eller tlf.: 2493 1198.4kløveren

4Kløveren er et tilbud om gratis, uforpligtende og anonym rådgivning i øjenhøjde. Vi tilbyder råd og vejledning, individuelle samtaler og gruppeforløb efter en individuel personlig vurdering.

Jernbanegade 14
5500 Middelfart.

Åbningstider:
Mandag – fredag kl 10-13
Torsdag kl. 10-14.

Tlf. 2936 8444
Mandag – fredag kl. 8-13.

Veterancentret

Veterancentret er en af Forsvarets myndigheder, og centrets indsats dækker hele rigsfællesskabet. Veterancentret støtter soldater, veteraner og deres pårørendes særlige behov før, under og efter udsendelse. Veterancentret fungerer som én indgang på veteranområdet og tilbyder først og fremmest støtte til den enkelte soldat, veteran og pårørende. Samtidig arbejder centret for en bred anerkendelse af de danske veteraner, der har gjort en særlig indsats i tjeneste for Danmark.

Veterancentrets døgntelefon er altid åben. Døgntelefonen er for soldater, veteraner eller pårørende, som har brug for én at tale med – uanset hvad klokken er - tlf. 7281 9700.

Gå til Veterancentrets hjemmeside: https://veterancentret.dk/da/

 

Danmarks Veteraner

Danmarks Veteraner er den ældste danske veteranorganisation, der varetager danske veteraners interesser nationalt. Foreningen er landsdækkende og har 19 lokale afdelinger. Formålet med Danmarks Veteraner er bl.a. at danne rammer for veteraner, at medvirke til oplysning, at anerkende og hædre veteraner, at støtte veteraner efter hjemkomst fra internationale operationer og at medvirke til at oprette og støtte lokale foreninger.

Gå til Danmarks Veteraners hjemmeside: http://danmarksveteraner.dk/ 

 

Veteranalliancen

Veteranalliancen er en netværksbaseret paraplyorganisation for krigsveteraner. Organisationen arbejder bl.a. for forbedring af retsstillingen for krigsveteraner i forbindelse med arbejdsskader og pension, medvirker til etablering af flere væresteder og gør en opsøgende indsats for kriseramte veteraner.

Gå til Veteranalliancens hjemmeside: http://www.veteranalliancen.dk/ 

 

Fonden Danske Veteranhjem

Fonden Danske Veteranhjem er en almenvelgørende fond, der driver fem veteranhjem, som er placeret i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Fredericia. Veteranhjemmene er fristeder for alle veteraner og deres pårørende. Veteranhjemmene er ikke behandlingshjem, men er med til at samarbejde om og koordinere de regionale og kommunale behandlingstilbud.

Gå til Fonden Danske Veteranhjems hjemmeside: http://www.veteranhjem.dk/

 

Veteranhjem Trekantsområdet

Adresse: Ansgarvej 4, 7000 Fredericia.
Telefon: 2487 9121

Gå til Veteranhjem Trekantsområdets hjemmeside:

http://www.veteranhjem.dk/trekantsomraadet/om-veteranhjem-trekantsomraadet.aspx 

 

Soldaterlegatet

Soldaterlegatet hjælper tidligere civile og militære udsendte i internationale militære missioner, der efter en udsendelse har behov for økonomisk støtte grundet en fysisk eller psykisk skade, der er opstået under udsendelsen, samt deres pårørende. Alle har mulighed for at indstille en tidligere udsendt eller pårørende til et legat. Behovet for legatet skal kunne relateres til en skade, der er sket under udsendelse til en international militær mission.
Soldaterlegatet tilbyder desuden åben økonomisk rådgivning, hvilket betyder, at veteraner har mulighed for at få gratis rådgivning omkring deres privatøkonomi.

Gå til Soldaterlegatets hjemmeside: http://soldaterlegatet.dk/ 

 

Veteranportalen

Danmarks Veteraner og Veteranstøtten har startet et projekt, som de kalder Veteranportal’en. Formålet med dette projekt er at skabe overblik over alle de arrangementer, der tilbydes veteraner og deres pårørende i Danmark.

Læs mere om de aktuelle arrangementer på veteranportalen: https://veteranportal.dk 

Er du veteran og har brug for hjælp fra kommunen, kan du kontakte følgende medarbejdere:


Ved spørgsmål, hjælp angående job, dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension samt generelle spørgsmål kontakt:

Helle-Margrethe Olesen, tlf. 8888 5169

 

Ved spørgsmål vedrørende tilbud efter Serviceloven kontakt:

Marianne Madsen, tlf. 2177 7805

 

Ved spørgsmål og hjælp angående familieforhold og børn som pårørende kontakt:

Josefine Kreutz, tlf.: 6114 0596

 

Ved henvendelser fra organisationer og samarbejdspartnere samt vedr. generel information om Middelfart Kommunes indsats over for veteraner kontakt:

Jeanett Frieboe Graversgaard, tlf. 2310 4966

 

For hjælp ved problemer med alkohol og stofmisbrug kontakt:

Rusmiddelcenter Middelfart, Teglgårdsparken 27, 5500 Middelfart, telefon: 8888 4740