Ideen med undervisningen er at give dig muligheder for at styrke dine almene færdigheder på det niveau, der passer dig og på en måde, der afhjælper dine vanskeligheder.

Målet er, at undervisningen kan give dig overskud til at komme videre med dit liv.

Undervisningen kan være et springbræt til at komme videre med fritidsinteresser, arbejde, uddannelse eller anden beskæftigelse.

Mange oplever, at deres selvtillid vokser, og at kontakten til andre mennesker styrkes.

Luk alle
Åben alle

Du skal skrive en ansøgning på det eller de undervisningstilbud, du kunne ønske dig.
Der skal udfyldes én ansøgning pr. tilbud.

Når vi har modtaget din ansøgning, får du besked om, at vi har modtaget din ansøgning, og om du kan få undervisningen. Du vil samtidig få oplysning om tid og sted for undervisningen. Besked sendes i din digitale postkasse eller som brev.

 

Du kan få aktuel folder om tilbud og ansøgningsskemaet ved henvendelse til:

Louise Dalumbro
Tlf.: 8888 4733 og 3046 0743

Jeanette Olesen
Tlf.: 8888 4775 og 3046 0740

Vi tilbyder typisk undervisning i:

  • Dansk for dig, som er ordblind
  • Billedkunst
  • Kulturgruppe
  • Pileflet
  • Patchwork
  • Mindfulness
  • Keramik
  • Fiskeri på forskellige måder

Voksenspecialundervisning tilbydes både som forårshold og et efterårshold med ansøgningsfrist i hhv. januar og i august.

Der kommer løbende nye fag til.

Det er gratis at deltage, men der kan være udgifter til materialer, ekskursioner og forplejning.