Luk alle
Åben alle
  • Skabe arrangementer, der synliggør marinaen
  • Gøre det mere attraktivt at afholde aktiviteter på marinaen
  • Tiltrække nye målgrupper
  • Projekter med samarbejde på tværs
  • Projekter for unge (eller arrangeret af unge)
  • Åbne arrangementer for offentligheden med gratis adgang
  • Nye tiltag eller udvikling af eksisterende
  • Gode værtskaber for marinaens gæster
  • Sociale, kulturelle og idrætslige arrangementer

Alle kan søge.

Vi svarer inden for 1 uge.
Løbende ansøgning - efter først til mølle princippet.

Aktørerne skal markedsføre arrangementerne på de sociale medier.