Middelfart Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig:

Middelfart Kommune
Nytorv 9
5500 Middelfart
CVR-nr.: 29189684
Telefon: 8888 5500 (hovednummer)

Kontakt Databeskyttelsesrådgiver

Luk alle
Åben alle

Nyhedstjeneste

Når du tilmelder dig kommunens nyhedsbrev eller abonnement på enkelte sider, behandler Middelfart Kommune dine personoplysninger. Formålet med behandlingen er at formidle nyheder.

 

Matomo Analytics

Middelfart Kommune gør brug af Matomo Analytics (Piwik Pro) til indsamling af statistik på hjemmesiden. Matomo Analytics (Piwik Pro) er internt hosted ved Middelfart Kommune, og IP-adresser fra besøgende er anonymiseret. Formålet med behandlingen er at forbedre oplevelsen af vores hjemmeside.

 

Transaktionslog

Når du besøger middelfart.dk benytter Middelfart Kommune transaktionslog på kommunens webserver. Formålet med behandlingen er fejlsøgning/-retning.

Middelfart Kommune behandler disse kategorier af personoplysninger om dig:

Nyhedstjeneste

  • Almindelige personoplysninger, e-mail

 

Matomo Analytics

  • Almindelige personoplysninger, IP-adresse (anonym)

 

Transaktionslog

  • Almindelige personoplysninger, IP-adresse (slettes efter 30 dage).

Nyhedstjeneste

Oplysninger stammer fra din tilmelding til kommunens nyhedsbrev og abonnement på enkelte sider på middelfart.dk og/eller subsites (xxx.middelfart.dk).

 

Matomo Analytics

Oplysninger stammer fra dit besøg på middelfart.dk.

 

Transaktionslog

Oplysninger stammer fra dit besøg på middelfart.dk.

Middelfart Kommune videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Nyhedstjeneste

  • Ingen

 

Matomo Analytics

  • Ingen

 

Transaktionslog

  • Ingen

Nyhedstjeneste

  • Middelfart Kommunes webserver.

 

Matomo Analytics

  • Middelfart Kommunes webserver.

 

Transaktionslog

  • Middelfart Kommunes webserver.

Dine personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.

Nyhedstjeneste

Behandlingen er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål).

 

Matomo Analytics

Behandlingen er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål).

 

Transaktionslog

Behandlingen er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. (Samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse).

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Middelfart Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder er:

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Middelfart Kommune behandler og opbevarer om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysning om dig rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, hvor oplysningerne ellers ville blive slettet (dvs. inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræder).

Opmærksomheden henledes på, at der gælder særlige regler for, hvornår kommuner må slette eller berigtige personoplysninger. Middelfart Kommune er forpligtet til at opbevare sagsoplysninger, for at kunne dokumentere sagsforløb. Det betyder, at du ikke altid kan kræve at få oplysninger slettet eller berigtiget. Ønsker du, at kommunen sletter eller berigtiger personoplysninger, vil der i stedet blive lavet et notat om indsigelsen, så det fremgår af sagen.


Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, når særlige forhold gør sig gældende. Hvis du har ret til af få behandlingen begrænset, må Middelfart Kommune fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod Middelfart Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside: Gå til Datatilsynets hjemmeside

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Middelfart Kommune behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside: Gå til Datatilsynets hjemmeside