Om valget

Luk alle
Åben alle

Se resultat af Folketingsvalg 2022 for Middelfart Kommune.

OBS: Resultatet kan først ses, når alle stemmer er talt op.

Se landsresultatet af Folketingsvalg 2022

OBS: Resultatet er først tilgængeligt, når alle stemmer er talt op.

Valgsted Kl. 10.00 Kl. 13.00 Kl. 15.00 Kl. 17.00 Kl. 20.00
Vestre Skole 18,44 35,67 48,68 64,82 85,32
Lillebæltshallen 18,53 36,95 47,48 65,87 87,32
Strib Skole 19,70 37,29 48,30 67,20 91,63
Hyllehøjskolen 16,37 33,32 44,14 64,36 88,23
Aulby gl. skole 15,80 33,73 45,10 65,40 86,41
Vestfynshallerne 17,33 33,04 42,70 62,05 83,45
Båring Skole 16,26 31,70 42,84 64,29 89,27
Ejby Hallen 16,31 32,28 42,60 61,26 83,08
Gelsted Skole 14,40 30,28 39,72 60,81 82,09
Brenderup Forsamlingshus 17,36 33,64 42,95 60,95 85,28
Fjelsted-Harndrup Skole 18,59 29,02 38,86 61,40 84,78
Samlet 17,19 33,36 43,94 63,49 86,07

Stemmeprocenten i Middelfart Kommune (samlet):

Kl. 10.00: 19,68%
Kl. 13.00: 44,01%
Kl. 15.00: 57,02%
Kl. 18.00: 77,25%
Kl. 20.00: 85,89%

Generel information til vælgere

Luk alle
Åben alle

For at kunne stemme til folketingsvalg skal man på afstemningsdagen være optaget på valglisten og have:

 • Dansk indfødsret (dansk statsborgerskab)
 • Være fyldt 18 år
 • Have fast bopæl i riget
 • Ikke være umyndig

Vil du vide mere, så gå på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside:

https://valg.im.dk/vaelgere/hvem-kan-stemme-og-stille-op-til-valg-i-danmark 

Hvis du lige er flyttet eller skal til at flytte, er der nogle ting, du skal være særligt opmærksom på i forbindelse med folketingsvalget.

 

Flyttet indenfor Middelfart Kommune?

Hvis du efter mandag den 17. oktober 2022 er flyttet eller har meldt flytning indenfor Middelfart Kommune, bliver du ikke optaget på valglisten under din nye bopæl. Du kan naturligvis stadig stemme, enten ved på valgdagen at møde personligt op på det afstemningssted, der tilhører din tidligere adresse, eller ved at brevstemme.

 

Er du flyttet til Middelfart Kommune fra en anden kommune?

Sker flytningen efter mandag den 17. oktober 2022, skal du stemme i den kommune, du er fraflyttet eller brevstemme.

 

Er du flyttet til Middelfart Kommune fra Færøerne eller Grønland?

Sker flytningen efter fredag den 14. oktober 2022, skal du stemme i den kommune, du er fraflyttet eller brevstemme.

 

Er du flyttet til Middelfart Kommune fra udlandet?

Du skal være flyttet, have anmeldt flytningen, og Folkeregistret skal have accepteret flytningen senest tirsdag den 25. oktober 2022, for at du kan stemme ved folketingsvalget tirsdag den 1. november 2022.

Alle vælgere vil modtage et valgkort til folkeafstemningen senest torsdag den 27. oktober 2022.
På valgkortet fremgår tid og sted for afstemningen.

Er der forkerte oplysninger på valgkortet, bedes du kontakte Borgerservice på tlf. 8888 5500.

Har du ikke modtaget dit valgkort, kan du alligevel møde op på dit afstemningssted på valgdagen, tirsdag den 1. november 2022 i tidsrummet kl. 8-20. Du skal blot huske at medbringe legitimation i form af f.eks. sundhedskort, kørekort eller pas.

Der er udskrevet valg til Folketinget tirsdag den 1. november 2022.
Du kan afgive din stemme ved at møde op på valgstedet på valgdagen eller ved at brevstemme, hvor sidste brevstemningsdag er fredag 28. oktober.

 

Brevstem i Borgerservice

Vil du brevstemme, kan du gøre det på ethvert folkeregister i Danmark fra tirsdag den 11. oktober til og med fredag den 28. oktober 2022 kl. 16.00.

I Middelfart Kommune foregår det i Borgerservice på Middelfart Rådhus i ekspeditionstiden:

 • Mandag – onsdag kl. 10.00–15.00
 • Torsdag kl. 10.00–17.00
 • Fredag kl. 10.00–13.00

Borgerservice har ekstraordinært åbent på grund af folketingsvalget på følgende dage:

 • Lørdag den 15. oktober 2022 kl. 10.00–14.00
 • Lørdag den 22. oktober 2022 kl. 10.00–14.00
 • Fredag den 28. oktober 2022 kl. 9.00–16.00

 

Brevstem på Ejby og Nørre Aaby Biblioteker

Derudover kan du også stemme på bibliotekerne i Ejby og Nørre Aaby:

 • Lørdag den 15. oktober 2022 kl. 10.00–13.00
 • Torsdag den 20. oktober 2022 kl. 12.00–16.00
 • Lørdag den 22. oktober 2022 kl. 10.00–13.00
 • Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 12.00–16.00

Borgerservice og de to biblioteker er udstyret med hjælpemidler i form af lup, led-lampe og filtpen. I Borgerservice er der endvidere opstillet et hæve/sænkebord og et CCTV- anlæg.
Husk legitimation i form af sundhedskort, kørekort eller pas, når du vil brevstemme.

 

Brevstem i dit hjem

Kan du ikke møde op på valgdagen eller i Borgerservice for at brevstemme på grund af sygdom eller manglende førlighed, har du mulighed for at afgive din stemme i hjemmet.

Du skal som udgangspunkt udfylde en blanket, hvis du vil brevstemme i hjemmet. Ring til Borgerservice på 8888 5500 for at få blanketten eller udskriv den her:

Anmodning om at brevstemme i hjemmet ved folketingsvalget 2022 - uden dato (im.dk)

Blanketten skal være modtaget i Borgerservice i Middelfart senest fredag den 21. oktober 2022 kl. 12.00. Blanketten skal både være udfyldt og underskrevet. Alternativt kan du indgive telefonisk ansøgning til Borgerservice.

Du vil få telefonisk besked om et tidsinterval, hvor de tilforordnede vil aflægge besøg hos dig. Husk derfor at angive dit telefonnummer på anmodningen.

 

På plejehjem eller plejecentre

Bor du på plejehjem eller plejecenter, vil du få mulighed for at stemme her. Du får nærmere information fra personalet.

 

På sygehuset

Er du indlagt på sygehuset hjælper personalet dig med at stemme.

 

 • Vestre Skole – Multisalen, Søndergade 41, 5500 Middelfart
 • Lillebæltshallen – Hal B, Færøvej 74, 5500 Middelfart
 • Strib Skole – Hallen, Røjlemosevej 9, 5500 Middelfart
 • Hyllehøjskolen – Hallen, Hyllehøjvej 19, 5500 Middelfart
 • Aulby gl. skole - Mødelokale 1, Vejlbyvej 9, 5500 Middelfart
 • Vestfynshallerne, Idrætsvej 9, 5580 Nørre Aaby
 • Båring Skole – Multisalen, Byvejen 29, 5466 Asperup
 • Ejby Hallen – Halvej 5, 5592 Ejby
 • Gelsted Skole – Festsalen, Gelstedvej 29, 5591 Gelsted
 • Brenderup Forsamlingshus, Brenderupvej 22, 5464 Brenderup
 • Fjelsted-Harndrup Skole – Aulaen, Fjellerupvej 26, 5463 Harndrup


Er du i tvivl om, hvor du skal stemme, kan du benytte nedenstående link og på kortet se valgstederne, der er markeret med en stjerne, placeret i de enkelte valgdistrikter. Du kan også søge på din adresse og zoome ind.

Se kort over valgsteder

I lighed med tidligere valg og folkeafstemninger vil der til folketingsvalget tirsdag den 1. november 2022 være gratis kørsel til valgstedet på valgdagen.

Tilbuddet gælder ifm. buskørsel og flexkørsel til og fra valgstederne med anvendelse af valgkortet som rejsehjemmel på udrejsen. Buschaufføren udleverer en billet til hjemrejsen.
Ved brug af flexkørsel skal hjemturen bestilles samtidig med udturen. Valgkortet fungerer som rejsehjemmel også i denne forbindelse.

 

Flexkørsel

Gratiskørsel i forbindelse med flexkørsel gælder for Flextur og Handicaptur.
Borgeren skal bestille både ud- og hjemtur samtidig og oplyse valgsted. Selvbetjening kan ikke benyttes i forbindelse med gratis kørsel til/fra valgstederne. Valgkortet vises til chaufføren på udturen.
Borgerne kan bestille Flextur og handicaptur til folketingsvalget på tlf. 6311 2255.

 

Buskørsel

For kunder, der plejer at betale kontant og kunder, der har betalt med FynBus’ mobilbillet eller via FynBus’ Webshop samt med Rejsekort Classic og Rejsekort Kombi vil ordningen betyde, at de kan rejse gratis ifm. valget.

For kunder med periodekort (Rejsekort Pendler, Ungdomskort, Pensionist) vil ordningen ikke have nogen betydning, og der vil i henhold til FynBus’ rejseregler ikke være mulighed for refusion.

Vil du have hjælp til læse stemmesedlen eller til at sætte dit kryds?

Så henvend dig til en af de personer på valgstedet, der hjælper til ved afstemningen (en valgstyrer eller en valgtilforordnet).

 

Alle kan få hjælp til at stemme

Du kan få hjælp af to valgstyrere/valgtilforordnede eller af en valgstyrer/valgtilforordnet og en person, du selv har valgt. Du skal klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper dig, hvad du vil stemme.
Du har ret til at udtrykke dette på tegnsprog, evt. via tolk, hvis du alene taler tegnsprog.

 

Har du et fysisk eller psykisk handicap?

Så kan du få hjælp alene af én person. Du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig. Det er et krav, at du klart og tydeligt kan fortælle, hvem der skal hjælpe dig. Du har ret til at udtrykke dette på tegnsprog, evt. via tolk, hvis du alene taler tegnsprog.

Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap, eksempelvis:

 • Ledsagekort
 • Parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer
 • Lægeerklæring
 • Erklæring/attest fra en anden myndighed

 

Stemmeafgivelse udenfor valglokalet

Du har også mulighed for at stemme lige udenfor valglokalet, hvis du af særlige årsager ikke kan komme ind på afstemningsstedet. Det kan for eksempel være, hvis du er svagsynet, mangler førlighed eller der er trapper eller lignende på afstemningsstedet.

Du skal henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet, der vil tage dit valgkort med ind i valglokalet og hente en stemmeseddel til dig som du kan udfylde udenfor, evt. i din bil.

 

Hjælp til at brevstemme

Du kan også få hjælp til at brevstemme. Hvis du brevstemmer i Borgerservice i din kommune, får du hjælp af en eller to medarbejdere hos kommunen (brevstemmemodtagere).
Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp alene af én person, som du selv har valgt, på samme måde som på afstemningsdagen.

 

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om reglerne for at få hjælp til at stemme på Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside valg.im.dk.

Alle valgsteder har disse hjælpemidler:

 • Lup
 • Led-lampe
 • Filtpen

På valgstedet på Vestre Skole er der også opstillet et CCTV- anlæg samt et hævesænkebord.

Er der ikke hæve-/sænkebord eller CCTV på dit valgsted kan du søge om at skifte til et andet valgsted i kommunen.

Du kan søge om at afgive din stemme på et andet valgsted i kommunen end det, du er tilknyttet, hvis ønsket om ændring er begrundet i handicap eller nedsat førlighed.

Vil du skifte valgsted, skal du udfylde en blanket. Ring til Borgerservice på telefon 8888 5500 eller udskriv den herfra:

Ansøgningsskema om overførsel til et andet afstemningssted på valgdagen til folketingsvalget den 1. november 2022 (im.dk)

Blanketten skal være modtaget i Borgerservice i Middelfart senest mandag den 24. oktober 2022 kl. 12.00.

Generel information til kandidater og foreninger/organisationer

Luk alle
Åben alle

Valgbestyrelsen har vedtaget at der kan søges om tilladelse til indsamling på kommunens valgsteder i til humanitære og/eller velgørende formål.

Valgbestyrelsen har vedtaget følgende retningslinjer:

 • Ansøgning om indsamling skal være indgivet senest fredag den 21. oktober 2022kl. 12.00.
 • Ansøgning sendes pr. mail til staben@middelfart.dk
 • Indsamlingen skal have et humanitært og/eller velgørende formål.
 • Indsamlingen skal foregå udenfor selve valglokalet og må således ikke forstyrre valghandlingen.
 • Der kan ikke optræde flere konkurrerende indsamlinger på et valgsted.
 • Indsamlingen skal ske i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven. Det indebærer bl.a., at der kræves tilladelse fra Indsamlingsnævnet.
 • Den ansøgende forening eller organisation må ikke være aktiv deltager i en valgrelateret kampagne eller valgrelateret offentlig debat op til valget.
 • Foreningen skal efterkomme anvisninger fra valgstyrerne på valgstedet.

Der kan forventes svar på ansøgninger primo uge 43.

Fra lørdag den 8. oktober 2022 kl. 12.00 kan der ophænges valgplakater efter de herom gældende regler:

Valg langs veje og i åbent land | Vejdirektoratet

Valgplakater skal være taget ned senest onsdag den 9. november 2022.