Pensionister/førtidspensionister kan få befordring til læge, når udgiften overstiger 60 kr.

Der er følgende betingelser for at få befordring til læge:

  • Du modtager social pension
  • Du er tilmeldt sygesikringsgruppe 1
  • Du har ikke mulighed for at anvende offentlig transport/plustur og flextur eller egen bil/lånebil/cykel/el-scooter el.lign.
  • Befordringen skal ske i forbindelse med undersøgelse/behandling ved praktiserende læge eller nærmeste speciallæge. Ordningen gælder dermed ikke kørsel til f.eks. fysioterapeut, tandlæge eller anden behandling.

Befordringsgodtgørelse

Du kan i visse tilfælde få befordringsgodtgørelse, når du kører til og fra undersøgelse og behandling hos din alment praktiserende læge eller speciallæge.

Du kan have ret til at få befordringsgodtgørelse til læge eller speciallæge, hvis du passer ind i en af beskrivelserne nedenfor:

  • Du modtager pension efter de sociale pensionslove og er henvist dertil af en alment praktiserende læge eller speciallæge. Ved kørsel til speciallæge, dækkes kun udgiften for kørsel til den nærmeste speciallæge.
  • Afstanden mellem din bopæl eller faste opholdssted og speciallægens konsultationssted overstiger 50 km., og du er henvist dertil af alment praktiserende læge eller speciallæge. Ved kørsel til speciallæge, dækkes kun udgiften for kørsel til den nærmeste speciallæge.

Befordringsgodtgørelsen beregnes ud fra det efter forholdene billigste befordringsmiddel og ydes kun, når udgiften for pensionister overstiger 60 kr. i alt tur/retur og for ikke-pensionister 102 kr. i alt tur/retur.