Luk alle
Åben alle

Hvis du bliver ledig, kan du:

  • Søge efter stillinger og oprette jobagent på forskellige jobportaler - f.eks. jobnet.dk m.fl.
  • Følge virksomheder på sociale medier
  • Sende uopfordrede ansøgninger
  • Tilmelde dig vikar- og rekrutteringsbureauer
  • Se ledige stillinger ved Middelfart Kommune

Har du meldt dig ledig i Middelfart Kommune, kan du få hjælp i Job- og Vækstcenter Middelfart.

Når du bliver ledig, har du mulighed for at søge om økonomisk hjælp.

Dagpenge

Du kan søge om dagpenge, hvis du er medlem af en A-kasse.

Sådan søger du om dagpenge

Kontanthjælp

Du har mulighed for at søge kontanthjælp, hvis du ikke er medlem af en A-kasse, eller hvis du ikke opfylder betingelserne for at få dagpenge.

Sådan søger du om kontanthjælp

Uddannelseshjælp for unge uden uddannelse

Du kan søge uddannelseshjælp, hvis du:

  • er under 30 år
  • ikke har en erhvervsfaglig uddannelse
  • Ikke har en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse

Sådan søger du om uddannelseshjælp

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt Overgangsydelse (tidligere Integrationsydelse)

Du kan søge Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt Overgangsydelse, hvis du:

  • har boet i Danmark i mindre end 7 år inden for de sidste 8 år
  • ikke kan forsørge dig selv

Sådan søger du om Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt Overgangsydelse

Hvis du er under 30 år og ikke er i job eller i gang med uddannelse, kan du finde inspiration til uddannelse på UddannelsesGuiden.

Du kan også kontakte en uddannelsesvejleder i Middelfart Kommune.

Hvis du skal i gang med videregående uddannelse, kan du få vejledning via Studievalg Fyn.

Hvis du mangler et job, inden du skal starte uddannelse, kan du finde ledige jobs på Jobnet.dk

Søg job på Jobnets hjemmeside

Mange unge finder job ved at kontakte virksomheder, butikker eller institutioner direkte: Bank på døren eller ring til dem.

Uddannelseshjælp

Hvis du ikke har mulighed for at komme i job eller uddannelse lige nu eller ved egen hjælp, kan du læse mere om uddannelseshjælp.

Unge under 30 år uden uddannelse får uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp.

Når du modtager uddannelseshjælp vil du få et pålæg om at vælge uddannelse, søge optagelse på og starte uddannelse. Mens du modtager uddannelseshjælp skal du lave CV og deltage i tilbud (f.eks. virksomhedspraktik).

Sådan søger du uddannelseshjælp

Som studerende

Hvis du er studerende, kan du som hovedregel ikke få uddannelseshjælp – heller ikke hvis du befinder dig mellem to studieforløb.

Har du f.eks. søgt om optagelse på en videregående uddannelse, bliver du stadig betragtet som studerende, uagtet at du ikke får SU i juli og august.

Reglen gælder også, hvis du har afsluttet en ungdomsuddannelse og har fået en læreplads fra f.eks. 1. august eller 1. september.

 

Ved afslag på optagelse eller læreplads

Hvis du ikke bliver optaget på den videregående uddannelse, kan du søge uddannelseshjælp fra tidspunktet for afslaget - normalt i slutningen af juli måned.

Har du afsluttet en ungdomsuddannelse og søgt en lære- eller elevplads, kan du først søge kontanthjælp fra 1. september.