Der er nu åben for 2. ansøgningsrunde med frist 1. januar 2023.

Bæredygtige idrætshaller og foreningshuse vil i fremtiden afhænge af grønnere løsninger, så energiforbruget nedsættes. Middelfart Kommune har derfor etableret en lånepulje til udvikling af energirigtige løsninger og kan søges af bl.a. selvejende haller og foreningsklubhuse.

Der er i 2022 afsat 1,5 mio. kr. til en lånepulje for energibesparende foranstaltninger. I første ansøgningsrunde blev der afsat 369.525, hvilket betyder at der i 2. ansøgningsrunde er 1.130.457 kr. i puljen.

Luk alle
Åben alle

Puljen kan søges af selvejende haller, foreningsklubhuse, spejderhytter m.v. lånepuljen yder op til 10-årige lån til rådgivning om og udførelse af energibesparelser.

Lånepuljen er etableret til udvikling af energirigtige løsninger med henblik på at:

  • Nedbringe faciliteternes energiforbrug
  • Skabe potentialet for bedre og billigere driftsomkostninger

I ansøgningen skal følgende beskrives:

  • Projektbeskrivelse
  • Tilbagebetalingstid
  • forventet økonomisk- og energibesparelse
  • Økonomi og budget