Luk alle
Åben alle

Byrådet arbejder efter en politisk styringsmodel der sikrer, at byrådets visioner, mål og strategier omsættes i handling. Elementerne i modellen er:

  • Visionen - "Vi bygger broerne"
  • Politiske mål i byrådsperioden
  • Tre strategier
  • Konkrete indsatser

Det er afgørende for Byrådet, at kommunen sammen med andre udvikles i den retning, visionen angiver. Det sker gennem involvering af borgere, virksomheder, organisationer og foreninger. De tre strategier – hvor denne strategi er én af de
tre – beskriver hvilken vej vi vil gå for at opfylde målene og nærme os visionen.

Strategi for grøn vækst er Middelfart Kommunes strategi for samspillet mellem virksomheder og kommune om grøn vækst og arbejdspladser.

Se Strategi for grøn vækst (PDF)

Middelfart står som landets øvrige kommuner over for den store udfordring i de kommende år at få sat alle de ressourcer i spil, der kan være med til at sikre velfærden i fremtiden.

Der vil også i fremtiden være borgere, som har behov for hjælp og støtte i Middelfart Kommune. Hvis fremtidens behov for kommunale indsatser skal dækkes, er der brug for, at vi gør tingene på andre måder. Så fremtidens rammevilkår stiller krav til os om at ændre tilgang og holdninger.

Det har Byrådet valgt at lave en strategi for. Når vi sætter en ny retning, er det vigtigt at alle kender den, for ellers er det svært at følge vejen derhen. Derfor har vi formuleret en vision, en mission og fire spor, der viser vejen til fremtidens velfærd.

Se Strategi for fremtidens velfærd (PDF)

Byrådet vedtager og offentliggør en strategi for kommuneplanlægningen – en planstrategi – hvert 4. år. Den skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen. Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen samt beslutning om, hvordan kommuneplanen skal revideres.

Planstrategi 2019 – Middelfart Kommune og Trekantområdet blev vedtaget af Byrådet d. 30. september 2019.

Se Planstrategi 2019 - Middelfart Kommune og Trekantområdet (PDF)