Luk alle
Åben alle

Byrådet vedtager og offentliggør en strategi for kommuneplanlægningen – en planstrategi – hvert 4. år. Den skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen, Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen samt beslutning om, hvordan kommuneplanen skal revideres.

Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023 Middelfart Kommune blev vedtaget af Byrådet d. 4. december 2023.

Se Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023 (PDF)

 

Vision 2050 for Trekantområdet

Middelfart Byråd har på møde d. 14. august tilsluttet sig forslag til Vision 2050 for Trekantområdet.

Se "Vision 2050 for Trekantområdet" (PDF)

Byrådet arbejder efter en politisk styringsmodel der sikrer, at byrådets visioner, mål og strategier omsættes i handling. Elementerne i modellen er:

  • Visionen - "Vi bygger broerne"
  • Politiske mål i byrådsperioden
  • Tre strategier
  • Konkrete indsatser

Det er afgørende for Byrådet, at kommunen sammen med andre udvikles i den retning, visionen angiver. Det sker gennem involvering af borgere, virksomheder, organisationer og foreninger. De tre strategier – hvor denne strategi er én af de
tre – beskriver hvilken vej vi vil gå for at opfylde målene og nærme os visionen.

Strategi for grøn vækst er Middelfart Kommunes strategi for samspillet mellem virksomheder og kommune om grøn vækst og arbejdspladser.

Se Strategi for grøn vækst (PDF)

Byrådet arbejder efter en politisk styringsmodel der sikrer, at byrådets visioner, mål og strategier omsættes i handling. Elementerne i modellen er:

  • Visionen - "Vi bygger broerne"
  • Politiske mål i byrådsperioden
  • Tre strategier
  • Konkrete indsatser

Det er afgørende for Byrådet, at kommunen sammen med andre udvikles i den retning, visionen angiver. Det sker gennem involvering af borgere, virksomheder, organisationer og foreninger. De tre strategier – hvor denne strategi er én af de tre – beskriver hvilken vej vi vil gå for at opfylde målene og nærme os visionen.

Strategien "Sammen om kvalitet i velfærd" er Middelfart Kommunes strategi for samspillet mellem borgerne og kommunen om velfærdsindsatsen.

Se Sammen om kvalitet i velfærd - velfærdsstrategi (PDF)