Luk alle
Åben alle

Strategi for grøn vækst er Middelfart Kommunes strategi for at skabe vækst og velstand i hele kommunen. Strategien beskriver rammen for, hvordan kommunen konkret arbejder med grøn vækst for at realisere byrådets vision ”Broerne begynder her”.

Vores målgruppe for strategien er virksomheder og foreninger, som sammen med kommunen vil indgå i samarbejder om at skabe grøn vækst.

Grøn vækst er for os samarbejdet mellem offentlige myndigheder og virksomheder om vækst på et bæredygtigt grundlag. Vi samarbejder med andre ord med virksomheder for at skabe grøn vækst og arbejdspladser.

Vores stærke natur og miljøprofil skal kobles med en sund og bæredygtig levevis. Og den skal opleves i kulturen og af vores turister. Vi ønsker oplevelser og aktiviteter ude i naturen. Den grønne vækstkommune lykkes kun i et samarbejde med et aktivt lokalsamfund og en indsats af de frivillige foreninger.

Den grønne vækststrategi beskriver vores fire indsatsområder, der hænger gensidigt sammen:

  • Vækst i virksomheder
  • Natur og sundhed
  • Kultur og oplevelser
  • Turisme

Se Strategi for grøn vækst (PDF)

Middelfart står som landets øvrige kommuner over for den store udfordring i de kommende år at få sat alle de ressourcer i spil, der kan være med til at sikre velfærden i fremtiden.

Der vil også i fremtiden være borgere, som har behov for hjælp og støtte i Middelfart Kommune. Hvis fremtidens behov for kommunale indsatser skal dækkes, er der brug for, at vi gør tingene på andre måder. Så fremtidens rammevilkår stiller krav til os om at ændre tilgang og holdninger.

Det har Byrådet valgt at lave en strategi for. Når vi sætter en ny retning, er det vigtigt at alle kender den, for ellers er det svært at følge vejen derhen. Derfor har vi formuleret en vision, en mission og fire spor, der viser vejen til fremtidens velfærd.

Se Strategi for fremtidens velfærd (PDF)

Byrådet vedtager og offentliggør en strategi for kommuneplanlægningen – en planstrategi – hvert 4. år. Den skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen. Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen samt beslutning om, hvordan kommuneplanen skal revideres.

Planstrategi 2019 – Middelfart Kommune og Trekantområdet blev vedtaget af Byrådet d. 30. september 2019.

Se Planstrategi 2019 - Middelfart Kommune og Trekantområdet (PDF)