Sundhedsplejen er et tilbud til alle nybagte forældre i Danmark. Det er gratis og en unik måde at få en god start sammen med jeres barn.

Sundhedsplejen er et tilbud til børn fra 0-18 år.

Luk alle
Åben alle

Efter fødslen bliver I kontaktet af jeres sundhedsplejerske. Det første besøg tilbydes på 4. eller 5. dagen efter fødslen, hvis I bliver udskrevet fra sygehuset indenfor de første 3 døgn.

Derudover tilbyder vi:

 • Graviditetsbesøg ved behov – efter henvendelse fra jordemoder eller praktiserende læge.
 • Besøg indenfor de første 2 uger efter udskrivelse fra hospitalet.
 • Besøg 3-4 uger efter fødslen.
 • Besøg ved 2 måneder.
 • Besøg ved 4 måneder.
 • Besøg ved 8-10 måneder.

Når sundhedsplejersken besøger jer, vil jeres barn blive undersøgt, vejet og målt.

Sundhedsplejersken vejleder jer om jeres barns udvikling, tiden efter fødslen, amning og ernæring til spædbarnet og jeres nye rolle som forældre - både som førstegangsforældre og flergangsforældre. Sundhedsplejersken vil tage udgangspunkt i, hvad I har behov for.

Når jeres barn er ca. 3 ½ år tilbyder sundhedsplejen en motorisk undersøgelse af barnet og en sundhedssamtale med jer forældre i barnets institution og i samarbejde med pædagogerne.

Det er altid en mulighed at kontakte sundhedsplejen for en telefonkonsultation eller et hjemmebesøg også efter det sidste hjemmebesøg ved 8-10 måneder.

Ammevejledningen i Middelfart Kommune tager udgangspunkt i familiens behov.

Har du under graviditeten spørgsmål om amning, kan du kontakte jeres kommende sundhedsplejerske via vores sekretær på tlf. 3033 1436.

Ved specifikke ammeproblemer, der fortsætter efter ammevejledning fra egen sundhedsplejerske, kan sundhedsplejerske og ammekonsulent (IBCLC) Malene Karstensen kontaktes på tlf.: 2764 9340.

Sundhedsplejerskerne i Middelfart Kommune er konsulenter i dagtilbud og yder råd og vejledning til personalet.

Sundhedsplejerskerne hjælper med:

 • Generel rådgivning om børns og unges sundhed og trivsel.
 • Vejledning om og tilsyn med sundhedsforhold på institutionen, herunder oplysning om hygiejne.

Når jeres barn er ca. 3 ½ år tilbyder sundhedsplejen en motorisk undersøgelse af barnet og en sundhedssamtale med forældrene i samarbejde med institutionens personale.

Alle skoler i Middelfart kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken samarbejder med forældre og skole om at skabe de bedste betingelser for børnenes sundhed og trivsel.

Dit barn har kontakt med skolesundhedsplejersken gennem hele sin skolegang:

 • 0. klasse: Tilbud om en individuel indskolingsundersøgelse, som både indebærer en undersøgelse af barnets syn, hørelse, højde, vægt og motorik og en samtale om barnets helbred, sundhed og trivsel.
 • 1. klasse: Sundhedspædagogisk undervisning samt måling af højde og vægt på alle børn.
 • 4. klasse: Sundhedspædagogisk undervisning om pubertet. Undervisningen har fokus på de fysiske og mentale forandringer, som sker i puberteten.
 • 8. klasse: Tilbud om en individuel udskolingsundersøgelse, som både indebærer en undersøgelse af den unges syn, farvesyn, hørelse, højde og vægt samt en samtale om den unges helbred, sundhed og trivsel.
 • På alle klassetrin: Tilbud om samtaler og undersøgelser ved behov. Henvendelse fra barn, forældre eller klasselærer med samtykke fra forældrene.
 • Åben konsultation: Det er muligt at kontakte skolens sundhedsplejerske på telefon eller AULA.
  Det kan f.eks. være råd og vejledning i forbindelse med søvn, mad og vægt, tab og sorg eller andre temaer, der påvirker barnets sundhed og trivsel.

Hvad er en mødregruppe?

En gruppe af mødre fra dit lokalområde med børn på samme alder, der mødes med faste
mellemrum. Mødregruppen sættes sammen af sundhedsplejerskerne og fungerer uden sundhedsplejerskens deltagelse.

 

Hvorfor vælge en mødregruppe?

 • For at lære andre mødre med børn at kende.
 • For at du kan udveksle ideer og erfaringer.

 

Hvor foregår det?

På skift hjemme hos jer.

 

Hvad foregår der?

I mødregruppen har du mulighed for at tale med andre mødre.

 

Hvordan bliver en mødregruppe god?

 • Når du lytter til andre og de lytter til dig.
 • Du respekterer jeres forskelligheder.
 • Du møder op hver gang eller melder afbud.
 • I gør ting sammen.
 • I bruger hinanden uden for gruppen.
 • Du opfatter det, der tales om i gruppen, som fortroligt.

Første gang I mødes, er det vigtigt at tale om:

 • Mødetid - aftale tidspunkt, hvor tit.
 • Telefonliste - melde afbud, nye telefonnumre.
 • Hvordan kan der siges nej tak til at deltage? – Ærlighed.
 • Værtskabet - alle hjælper alle, undgå konkurrencer i traktement.
 • Respekt for hinandens grænser – tavshedspligt.
 • Inspirere gruppen til andre aktiviteter.
 • Gåture, babytræf, legestuer, babysvømning.
 • Gruppen er ansvarlig for egen dynamik og udvikling.
 • Allergi hos mødre og børn.
 • Holdning til rygning.
 • Husdyr.

Sundhedsplejersken tilbyder screening for efterfødselsreaktion / depression efter behov. Alle forældre tilbydes screeningen, når barnet er 2 måneder. Forældre, der ved undersøgelsen viser tegn på fødselsdepression / reaktion, henvises til egen læge for udredning og eventuel behandling.

Hvis du har symptomer på en efterfødselsdepression / reaktion, har du mulighed for:

 • Ekstra besøg eller samtale med din sundhedsplejerske
 • At deltage i gruppeforløb af 8 mødegange med 4-6 andre kvinder, der har det ligesom dig.
  Mødelederne er 2 sundhedsplejersker. Vi bruger kognitiv tilgang - en metode, som vi ved har rigtig god effekt på de fleste.
 • At kontakte din læge.

Kommunens sundhedsplejersker kan kontaktes indenfor rådhusets åbningstid på tlf. 8888 5500.

Du kan også sende sikker post til Sundhedsplejen:

Gode råd om...

Luk alle
Åben alle

Børn mellem 0 og 3 år der passes uden for hjemmet er ofte syge.

I de fleste tilfælde får børnene infektioner i ører, hals eller mave. Fx forkølelse, influenza eller maveinfektioner.

Disse sygdomme forsvinder ofte af sig selv uden behandling. Men nogen gange vil infektionen kræve behandling af egen læge.

Barnets almentilstand er god, når barnet leger, ser tv og kan afledes. Ved sygdom bliver barnet mat, pylret, uroligt eller grædende.

Specielt hos spædbørn skal man være særlig opmærksom på kontakten med barnet, og om barnet vågner op og vil spise.

Barnets temperatur siger ikke noget om, hvor sygt barnet er. Feber er tegn på, at barnet har en infektion.

Et sygt barn har ikke meget appetit. Det betyder ikke så meget, så længe barnet drikker væske.

Det er et godt tegn, hvis barnet har flere vandladninger om dagen. Det betyder nemlig, at barnet får tilstrækkeligt at drikke.

Børnesår og øjenbetændelse er infektioner som ofte forekommer i småbarnsalderen. Disse infektioner kræver kontakt til en læge, da barnet ofte har brug for medicin for at blive rask.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet pjecen ”Smitsomme sygdomme hos børn”. Den henvender sig specielt til skoler og institutioner. Den beskriver de forskellige sygdomme, og hvornår barnet må komme i dagpleje/institution/skole igen. 

Se folderen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hvad er lus?

Lus lever på mennesker helt nede ved hovedbunden i både rent og snavset hår. Lus lever af at suge blod i hovedbunden. Det giver kløe. De voksne lus er 2-3 mm lange insekter og farven varierer fra gråhvid til meget mørk. Lusene lægger deres æg helt nede ved hovedbunden. Æggene er knap 1 mm store, hvidgule og klæber fast til hårstråene. Lus og æg findes i størst mængde i nakken og bag ørerne.

 

Hvordan smitter lus?

Hovedlus kan hverken hoppe eller flyve og spredes derfor næsten udelukkende ved direkte kontakt mellem mennesker, f.eks. hvis man sover tæt sammen, deler hue eller børste og kam.
Hovedlus kan leve op til 48 timer, hvis de kommer væk fra hovedbunden. Hovedlus overfører ikke sygdomme mellem mennesker. Hovedlus smitter meget. De kan smitte hele året, men der er flest lus i august til november og februar til april. Smitteperioden er fra barnet selv er blevet smittet og til der ikke er levende lus i håret længere.

 

Hvordan behandles lus?

Hovedlus kan behandles ved kæmning alene eller ved at anvende lusemidler sammen med kæmning. Kun personer med lus skal behandles. Kamme, børster og huer kan enten lægges i sulfovand eller vaskes i vaskemaskinen, lægges i fryseren eller isoleres i 48 timer.
Se film om kæmning på: www.farvellus.dk

 

Hvordan forebygges luseangreb?

Undersøg barnet jævnligt – helst en gang om ugen og altid når deres kammerater har fået lus.
Giv besked til daginstitution, skole og omgangskreds ved lusefund.
Har et familiemedlem lus, efterses hele familien ved kæmning.
Ved fund af lus iværksæt da effektiv lusebehandling enten ved kæmning alene eller ved lusemiddel og kæmning.
Hvornår må barnet komme i daginstitution og skole?
Barnet må komme i daginstitution og skole, når behandlingen er iværksat. Hvis personalet i daginstitution og skole opdager lus hos et barn, kan barnet ikke sendes hjem af den årsag.

Hvad er fnat?

Fnat er en hudlidelse, der skyldes smitte med en mide, der lever i huden. Miden er meget lille, ca. 0,2-0,4 mm. Symptomerne er intens og udbredt kløe, der starter 3-6 uger efter at barnet er blevet smittet. Hvis man tidligere har været smittet starter kløen efter få dage. Kløen er værst om natten.

 

Hvordan smitter fnat?

Fnat smitter ved tæt og direkte kontakt mellem nære familiemedlemmer, f.eks. når man sover sammen. Da små børn ofte er meget i "hænder" kan der i sjældne tilfælde ske smitte i daginstitutioner. Fnat smitter kort tid efter barnet selv er blevet smittet og indtil behandlingen er iværksat.
Hvordan behandles fnat?

Ved uforklarlig kløe og mistanke om fnat skal lægen kontaktes. Det kan være vanskeligt at stille diagnosen, hvorfor egen læge ofte henviser videre til en hudlæge. Fnat behandles med creme. Alle i familien skal behandles samtidigt, da familiemedlemmer kan være smittet, selvom de ikke har fået symptomer endnu. Håndklæder og sengetøj skal vaskes ved 60 grader i forbindelse med behandlingen. Kløen vil ved korrekt behandling aftage gradvist, og være væk efter nogle uger.
Der er ikke grund til at behandle andre børn eller personale i daginstitutionen og skolen, men man bør være opmærksom på kløe og udslæt i 3-6 uger efter sidste tilfælde.

 

Hvornår må barnet komme i daginstitution og skole?

Barnet må komme i daginstitution og skole efter iværksat behandling.
Husk!

Informer barnets daginstitution eller skole, og andre som barnet er tæt på.

Hvad er børneorm?

Børneorm er små orm, der lever i tarmen. De er ca. 1 cm lange og ligner en hvid sytråd. De bevæger sig uden for tarmen og lægger æg ved endetarmsåbningen. Det eneste symptom er kløe ved endetarmsåbningen, og eventuelt hos piger også kløe i skridtet. Kløen er mest udtalt om natten og kan derfor give urolig søvn. Ormene kan let ses på afføringen og efter sengetid på huden omkring endetarmen.

 

Hvordan smitter børneorm?

Æggene er meget modstandsdygtige og kan overleve i sengetøj og støv i et par uger. Smitte sker, når børn får æg i munden ved at sutte på deres fingre, efter at de har kløet sig ved endetarmsåbningen. Inkubationstiden er mellem 2 og 6 uger. Smitteperioden er 2 uger efter barnet er blevet smittet og indtil behandlingen er iværksat.

 

Hvordan behandles børneorm?

Børneorm behandles med medicin, som skal ordineres af en læge. Alle i familien skal behandles samtidigt. Desuden skal sengetøj og undertøj vaskes ved 60 grader. Hænder og kortklippede negle skal vaskes grundigt, neglene med neglebørste.
Husk god håndhygiejne!

Vask hænder og rens neglene ofte. Hold neglene korte.

 

Forebyggelse

Konsekvent håndhygiejne efter toiletbesøg samt vask af hele husstandens sengetøj.
Hvornår må barnet komme i daginstitution og skole?

Barnet må komme i daginstitution og skole uden begrænsning.

 

Husk!

Informer barnets daginstitution eller skole, og andre som barnet er tæt på.

Hvad er børnesår?

Børnesår er sår som skyldes bakterier. Sårene kan sidde overalt på huden, men er hyppigst i ansigtet omkring næsen og munden, bag ørerne og på hænderne. Sårene begynder som små røde og kløende pletter på huden, der hurtigt udvikler sig til væskende sår. Sårene dækkes af gullige skorper. Væsken fra sårene indeholder smitsomme bakterier.
Hvordan smitter børnesår?

Smitten overføres fra såret via hænder eller genstande. Når et barn med børnesår klør i sårene, overføres bakterierne til barnets hånd og negle og videre til andre steder på barnets krop. Smitten kan også ske gennem håndklæder, sengetøj, legetøj m.m. Børnesår er meget smitsomme. Der går kun få dage fra barnet er smittet til sårene bryder frem. Så længe sårene væsker eller der er skorper på sårene, er der risiko for smitte.

 

Hvordan behandles børnesår?

Børnesår kræver lægebehandling og behandles hyppigst med penicillinsalve.
Husk god håndhygiejne!

Vask altid hænder efter berøring med sårene og lær barnet at vaske sine hænder hyppigt. Lad barnet have sin egen vaskeklud og håndklæde som skiftes dagligt.

 

Hvornår må barnet komme i daginstitution og skole?

Mindre børn må komme i daginstitutionen, når sårene er tørret ind og skorperne er faldet af. Selvom der er iværksat behandling kan sårene godt smitte. Børn i skolealderen kan bedre overholde en god håndhygiejne og må derfor komme i skole, hvis sårene kan tildækkes og ikke er meget udbredte.

 

Husk!

Informer barnets daginstitution eller skole, og andre som barnet er tæt på.